Zasady dotyczące zmęczenia, osłabienia i obrażeń

Wyczerpanie podróżą

Bohater może zazwyczaj działać aktywnie (podróżować) 8 godzin w ciągu jednego dnia. Jeśli przekroczy czas swej aktywności, to za każde dodatkowe 2 godziny, musi wykonać Test Zmęczenia (Żywotność vs Stopień własnej Żywotności). Każda porażka powoduje u bohatera 1 Poziom Zmęczenia. Każdy taki poziom daje w efekcie karę -1 do jakiegokolwiek testu akcji (również do kolejnych Testów Zmęczenia).
Przykład:
Bohater podróżuje 12 godzin bez przerwy. Po 10 godzinach wykonuje Test Zmęczenia (Żywotność 16, 7 stopień, k12): rzuca K12 wobec trudności 7. Wynik:6. Bohater ma 1 Poziom zmęczenia. Po kolejnych 2 godzinach wykonuje następny Test: rzuca K12 wobec trudności 7. Wynik 7, -1 za karę ze zmęczenia, ostatecznie 6. Od tej pory bohater ma 2 Poziom Zmęczenia i karę -2 do wszystkich testów akcji.

Odwodnienie

Bohater - człowiek, musi dziennie wypić przynajmniej 2.0 l płynów, zakładając, że nie wykonuje działań powodujących wysiłek fizyczny. Za każdy dzień, w którym bohater nie dostarczy organizmowi płynu, otrzymuje 3 pkt Wyczerpania. Dodatkowo, każdy dzień bez wody wywołuje karę -1 do wyniku Testów Zdrowienia.

Głód

Głód zaczyna poważnie doskwierać, po 5 dniach. Wygłodniały bohater otrzymuje karę -1 do Testów Zmęczenia i Zdrowienia. Za każdy dodatkowy dzień, kara powiększa się o 1. Pod koniec każdego dnia cierpienia głodu, bohater otrzymuje 3 pkt Wyczerpania,

Wychłodzenie i odmrożenia

Postać, która przebywa na mrozie, a ubrana jest nieodpowiednio, może się wychłodzić i przemarznąć. Za każde pół godziny przebywania na mrozie, bohater otrzymuje obrażenia o stopniu 4. W przypadku burzy śnieżnej, albo przysypania lawiną, stopień może być wyższy. Jeśli jakikolwiek test obrażeń przekroczy Próg Ran, bohater cierpi na odmrożenie. Wiąże się to z karą -1 do Testów Akcji opartych na Sile lub Zręczności. Jeśli w ciągu dwóch godzin od pierwszego odmrożenia postać nie znajdzie sposobu by się ogrzać, odmrożenie jest traktowane jak Rana i może być wyleczone tylko magicznie.

Przegrzanie i oparzenia

Bohaterowie znajdujący się w okolicach Morza Śmierci, czy wulkanu, mogą być narażeni na przegrzanie i oparzenia. Za każdą godzinę przebywania w pobliżu gorąca, bohater otrzymuje obrażenia o stopniu 4 i narażony jest na odwodnienie jeśli nie ma wystarczająco dużo wody. Otrzymanie takich obrażeń skutkuje karą -1 do Testów Akcji opartych na Sile (bez znaczenia ile razy postać ucierpi takie pomniejsze oparzenia). Jeśli jakikolwiek test obrażeń przekroczy Próg Ran, bohater cierpi na poważne poparzenie. Podczas przebywania w gorącym otoczeniu, wszystkie koszty Wyczerpania są podwojone, a Testy Zmęczenia wykonywane z karą -1. Bohaterowie ubrani w zbroje dające karę do Testów Inicjatywy, otrzymują Wyczerpanie, równe tej karze, za każdą godzinę przebywania w gorącym otoczeniu i za każdą minutę walki. Poparzenie (Rana wywołana oparzeniem) jest trudne do opatrzenia i leczenia. Jej leczenie przebiega dwukrotnie wolniej (trzeba poświęcić dwa Testy Zdrowienia). Taka rana musi być utrzymywana w czystości, by uniknąć infekcji.

Oparzenie słoneczne. Bohaterowie, którzy przebywają bez odpowiedniego stroju na obszarze nasłonecznionym (Pustkowia, góry, podróż statkiem, czy statkiem powietrznym) mogą zostać poparzeni promieniami słonecznymi. Wiąże się to z karą -1 do Testów Akcji opartych na Sile lub Zręczności. Wyleczenie oparzeń słonecznych wymaga dwóch dni rekonwalescencji.

Skręcenie nadgarstka, nadwyrężenie ręki, skręcenie kostki

Taka sytuacja następuje gdy postać ma pecha w jakimkolwiek Teście Akcji opartym na Sile. Wiąże się to z karą -1 do Testów Akcji opartych na Sile. Wyleczenie skręcenia wymaga dwóch dni rekonwalescencji.

Podróżując po trudnym terenie, bohater może nadwyrężyć staw skokowy (podróżujący muszą wykonać test Zręczności o trudności 4-6). Niepowodzenie skutkuje karą -1 do Testów Akcji opartych na Zręczności. Wyleczenie skręcenia wymaga dwóch dni rekonwalescencji.

Zepsute pożywienie, zanieczyszczona woda

Spożycie wody z niepewnego źródła lub pokarmu może wywołać mdłości, biegunkę, gorączkę i inne objawy. Wiąże się to z karą -1 do Testów Żywotności. Wyleczenie zatrucia wymaga dwóch dni rekonwalescencji.

Przeziębienie

Przebywanie długotrwałe na deszczu, chłodzie i warunkach ekstremalnych może cierpieć na przeziębienie. Wiąże się to z karą -1 do Testów Żywotności, Siły, Zręczności lub Percepcji. Wyleczenie przeziębienia wymaga pięciu dni rekonwalescencji.

Gorączka W wyniku infekcji ran, wychłodzenia, choroby, przebywania w dżungli i innych niekorzystnych warunkach, pogryzienia przez insekty itp. bohaterowie mogą cierpieć gorączkę. Wiąże się to z karą -1 do Testów Akcji bazujących na Percepcji. Wyleczenie gorączki wymaga trzech dni rekonwalescencji

Rekonwalescencja i leczenie Bohaterowie mogą pozbywać się efektów oparzeń, skręceń, zatruć, przeziębień, gorączki itp. poprzez 8 godzinny sen i poświęcenie Testu Zdrowienia. Zanim jednak postać pozbędzie się danego efektu, musi odczekać stosowną liczbę dni, potrzebnych do rekonwalescencji. Bohater musi poświęcić Test Zdrowienia nawet jeśli nie ma żadnych obrażeń, by pobyć się Osłabienia. Osłabienie nie wpływa na leczenie Ran, podobnie Rany nie przeszkadzają w leczeniu Osłabień. Magia przyspiesza zdrowienie. Każdy eliksir zdrowienia lub leczenia automatycznie leczy jedno Osłabienie.

Regeneracja skutków wyczerpania

Zmęczona postać musi dodatkowo przespać/odpocząć 4 godziny, by zredukować 1 poziom zmęczenia.

Zainfekowane rany Wounds become infected if they are particularly dirty, or if the character fails to change his dressings regularly or otherwise exposes the Wound to especially unsanitary conditions. For example, a character suffers a Wound in combat during which he has been knocked down repeatedly in a large mud puddle. He is also unable to treat the Wound, so after one or two days it becomes infected. Likewise, if the character cleaned and dressed his Wound right away but the next day joined a battle and got knocked into swamp water, the Wound would become infected unless he takes care to clean it again. At the gamemaster’s discretion, treat infected wounds as injuries that impose a –1 penalty to all Action Tests based on Dexterity or Strength. Infected Wounds cannot be healed for at least 2 days, and then only if the Wound is treated and cleaned each day after the infection sets in.

Kauteryzacja krwawiących Ran Bleeding Wounds continue to cause the character damage until they are treated properly.

In most circumstances, simply applying pressure to a Wound will stop the bleeding. Gamemasters may rule that particularly nasty Wounds must be cauterized, which is most often done with heated knife blades or other hot implements that burn the Wound shut. Cauterization is extremely painful, and a character whose Wound requires such treatment suffers from an injury (Gamemaster’s Guide, p. 121) that imposes an additional –1 penalty to all Action Tests based on Dexterity or Strength, as appropriate. This type of injury can be healed after only 1 day. Wounds can also be cauterized by certain magical spells, such as Flame Flash or Ignite. Unfortunately, using these spells in this way causes the character to suffer the normal damage inflicted by the spell. However, the Flame Weapon spell can be used to cauterize Wounds without causing more than 1 Damage Point.

Odpoczynek i zdrowienie Rest and recovery is the best prescription for healing damage. Characters can recover from damage by using their allotted daily Recovery Tests. At least one hour must pass between each test, and characters who have lapseed into unconsciousness must wait at least one minute before making the first Recovery Test. If a character is injured (takes any damage that is not Permanent or Blood-Magic), he must make a Recovery Test after each night of rest. Characters with only 1 Recovery Test per day use their test each morning and can only recover after a full night’s rest. If a character has more than one Recovery Test per day, the player may make tests during the day as per the rules for Recovering from Damage in the Player’s Guide, p. 220. Characters often use healing aids, such as booster and healing potions, to enhance their Recovery Tests. However, a character must be conscious and able to swallow to use such a potion—these healing aids cannot be poured down an unconscious character’s throat. Doing so inflicts suffocation/drowning damage on the character.

zasady/zmeczenie_i_obrazenia.txt · ostatnio zmienione: 2015/05/18 10:02 przez gerion
[unknown link type]Do góry
Magus RPG