Nazwanie Drużyny

ED3

1. Wybranie Imienia dla drużyny
2. Stworzenie symbolu drużyny przez wszystkich członków grupy
3. Każdy z członków drużyny wykonuje przedmiot, który odzwierciedla role postaci w drużynie. Te przedmioty, po zakończeniu rytuału i złożeniu Przysięgi staja się pomniejszymi przedmiotami wzorca Drużyny.
4. Drużyna odprawia rytuał Nazwania, który tworzy prawdziwy wzorzec grupy.
5. Członkowie składają grupową przzysięgę - Pokój Krwi. Ten akt kończy tworzenie prawdziwego wzorca i drużyna staje się Drużyną Nazwaną.

Symbol, podobnie jak i Imię druzyny, powinien w jakiś sposób reprezentować grupę. Przy jego graficznym tworzeniu powinien uczestniczyć każdy z adeptów. Symbol ten, może być noszony przez członków Drużyny jako amulet, tatuaż, ozdoba płaszcza, rycina na broni, cokolwiek innego co nadaje się do umieszczenia graficznej reprezentacji drużyny. Nie ma jednak w sobie żadnych magicznych właściwości.

Przy tworzeniu indywidualnych przedmiotów, można na nich umieścić własnie symbol. Ułatwi to magiczne powiązanie między przedmiotem, a prawdziwym wzorcem drużyny.

Rytuał Nazwania nie jest jednoznacznie określony. Każda grupa będzie miała swoja wersję, czy to wobec okoliczności (otoczenia) czy też samego przebiegu. Zwykle lider grupy zaczyna prowadzić rytuał.

Ostatecznym zakończeniem rytuały jest zawarcie Pokoju Krwi - jego specyficznej odmiany - przez wszystkich członków. Adept składa tę przysięgę wobec Drużyny, a więc odnosi 2 obrażenia od magii krwi. Przysięgę tę należy odnawiać co roku, podobnie jak standardowy Pokój Krwi.

Od tej pory formuje się Prawdziwy Wzorzec Drużyny. Każdy adept ma do niego dostęp poprzez przedmiot który stworzył, a który stał się Pomniejszym Przedmiotem wzorca drużyny. Może go więc użyć by utkać wątek do Prawdziwego Wzorca i połączyć jego magiczną energię ze swoim wzorcem wzmacniając wybrany talent, zdolność lub cechę.

zasady/nazwanie_druzyny.txt · ostatnio zmienione: 2020/01/19 12:58 przez gerion
[unknown link type]Do góry
Magus RPG