System monetarny

Reguły ED3:
(Players Guide 249) Throal i Thera używają systemu dziesiętnego do denominacji monet. Oznacza to, że 1 złota moneta warta jest 10 srebrnych, a 1 srebrna moneta warta jest 10 miedzianych.

Miedziaki

Throal wybija hexagonalne monety miedziane. Awers i rewers ozdobiony jest stylizowanym symbolem kilofa i młota, co w potocznej mowie znalazło szybko odzwierciedlenie i monety te nazywa się po prostu „młotkami”. Jedna moneta waży 1/3 uncji, a więc 48 młotków waży 1 funt.

Komentarz:
W systemie imperialnym (brytyjskim), 1 funt (453,5 grama) to równo 16 uncji (28 gramów). Wedle opisu moneta miedziana powinna wazyć 9,3 - 9,4 grama.

Srebrniki

Sztuki srebra. Srebrne monety sa powszechne w obiegu. Throal wybija srebrniki z podobizną Tava Korelseda, historycznego założyciela królestwa Throalu. Monety Thery mają na awersie podobiznę therańskiego strażnika. Nie ma informacji co jest na rewersie obu monet. Srebrna moneta waży 1/4 uncji (64 sztuki na 1 funt).

Komentarz:
W systemie imperialnym (brytyjskim), 1 funt (453,5 grama) to równo 16 uncji (28 gramów). Wedle opisu moneta srebrna powinna wazyć 7 g (1/4 uncji) - 7,1 g (1/64 funta)

Złote

Złote monety w obecnych czasach są rzadziej używane niż przed Pogromem. Zazwyczaj w transakcjach przekraczających 1000 srebrników (7 kg srebra!). Złota moneta Thery nosi wyobrażenie Kearosa Navarima, Starszego Thery. Moneta Throalu przedstawia króla Brazę spoglądającego na Góry Throalskie. Nie ma informacji o kształcie tych monet ani o wizerunkach na rewersie. Złota moneta waży 1/5 uncji (80 monet waży 1 funt)

Komentarz:
Podobnie jak wyżej, 1 złota Braza powinna ważyć 5,6 g (1/5 uncji) lub 5,7 g (1/80 funta)

To całkiem dużo. Historyczne dukaty (i floreny) ważyły w okolicach 3,5 grama. Popularne srebrne talary zawierałay ok 16 gram kruszcu, a więc 2 x więcej niż earthdawnowe srebrniki.

Wartości kruszców

Zakładając podobną zawartość kruszcu we wszystkich monetach (100%) teoretycznie mamy podstawy ekonomii bazujące na wartości kruszców:

5,6 gram złota = 70 gram srebra (10 x 7g) = 930 gram miedzi (100 x 9,3g)
7 gram srebra = 93 gram miedzi (10 x 9,3g)
1 g złota = 12,5 g srebra
1 g srebra = 13,3 g miedzi

Monety Żywiołów

Abstrahując od idei bimetalizmu (system monetarny oparty o kruszec złota i srebra) trzeba wziąć pod uwagę ważny czynnik: magię. Otóż mamy w świecie Earthdawna również monety żywiołów i orichalk. Z tego ostatniego, magicznego kruszca, również tworzy się monety! Trudno sobie wyobrazić by były one w codziennym obiegu, czy też używane w transakcjach handlowych. A jednak niektóre okazje sprzyjają używaniu takich właśnie monet: „These pieces are usually reserved for special occasions such as finalizing long-term trade agreements, swearing blood oaths, and sealing peace treaties.”

Monety żywiołów zawierają w sobie drobinę esencji Prawdziwych Żywiołów: Wodę, Ziemię, Ogień, Powietrze i magiczną kombinację wszystkich - Orichalk. Wszystkie monety żywiołów ważą 1/10 uncji (160 monet na 1 funta). To daje wagę 2,8 grama (1/10 uncji lub 1/160 funta). Nie istnieją monety zawierające Esencję Drewna. Przeliczniki obowiązujące:

1 moneta Ziemi lub Wody = 100 sztuk srebra
1 moneta Powietrza lub Ognia = 10 monet Ziemi lub Wody (1000 sztuk srebra)
1 moneta Orichalku = 10 monet Powietrza lub Ognia (10 000 sztuk srebra)

Z ciekawości, powyższe dane należy zestawić z kosztami pojedynczych ziaren esencji żywiołów (Players Companion, 161):
Ziarno Esencji Ziemi lub Wody: 5 - 10 srebrników
Ziarno Esencji Drewna: 25 - 50 srebrników
Ziarno Esencji Powietrza lub Ognia: 50 - 100 srebrników
Ziarno Orichalku: 500 - 1000 srebrników

Oznaczałoby to, że 1 moneta Ziemi(Wody) o wartości 100 srebrników, musi zawierać do 10 ziaren esencji (koszt samych ziaren 50-100 sr, plus koszt użytego metalu no i robocizna Mistrza Żywiołów).
Podobnie, 1 moneta Powietrza (Ognia) o wartości 1000 srebrników, musi zawierać do 10 ziaren esencji (500-1000 srebra koszt samych esencji).
I analogicznie 1 moneta orichalku powinna zawierać do 10 ziaren Orichalku (5000 - 10 000 sr).

Dlaczego ceny ziaren esencji są zróżnicowane? Otóż esencje, pozyskiwane w magiczny sposób, wizualnie (i wielkościowo) przyjmują postać ziaren. Dosłownie: „A single unit of a True element is known as a kernel, so called because it is similar in size to a kernel of corn. The exact size of an elemental kernel may vary, depending on the purity and strength of the sample.”

Przyjmując dla uproszczenia, że 1000 g pszenicy czy jęczmienia waży około 50 gram, jedno ziarno zboża ma wagę 0,05 grama. Tyle też mogłoby „ważyć” jedno ziarno esencji żywiołu. Na logikę (choć to niekoniecznie wykładnia w magicznym świecie), referencyjne ziarno Esencji Ziemi musiałoby być najcięższe, Ziarno Wody, Drewna i Ognia, nieco lżejsze, a Powietrza najlżejsze. Orichalk, jako esencja Ziemi zawierającą kombinację wszystkich żywiołów, musiałby być teoretycznie cięższy od Ziarna Ziemi w tym wypadku.

Tyle mówią reguły podręcznikowe.

Rozszerzenie zasad

System monetarny (monety są najczystszej próby i zawierają 99% kruszcu):

Monety oparte na kruszcach

1 miedziak (9,3 grama miedzi)
1 srebrnik (7 gram srebra), wart 10 miedziaków
1 złoty (5,6 grama złota), wart 10 srebrników lub 100 miedziaków

Przelicznik kruszców:
1 g złota = 12,5 g srebra = 166 gram miedzi
1 g srebra = 13,3 g miedzi (1,5 miedziaka)

Stosunek Miedzi do Złota można dla uproszczenia przełożyć na potencjalną wartość innych metali, pozyskiwanych z kopalin, a wiec żelaza, ołowiu, cynku i cyny.

Monety oparte na Esencjach Żywiołów

Esencja Wody (i Drewna) nie może być łączona z żadnym metalem, a więc ta moneta musi być wykonana z innego materiału. Pierwszym co przychodzi do głowy to szlifowany kryształ. Musiałby być na tyle twardy, żeby nie ulegać uszkodzeniom. Odporny na zarysowania i odpryski. Trzeba więc przyjąć, że w wyniku magicznego procesu nasączania żywiołem, kryształowa moneta (a więc w proces tworzenia byliby zaangażowani jubilerzy) uzyskiwałaby magiczną odporność i twardość.

Pozostałe esencje żywiołów mogą być łączone z metalami. Monety Orichalkowe zawierają zapewne złoto. Monety Ziemi, Powietrza i Ognia zapewne inne metale.

Ceny ziaren esencji

Ziarno Ziemi lub Wody o wadze 0,05 grama kosztowałoby 5 srebrników, a wyjątkowo duże (0,1 grama) 10 srebrników. Odpowiednio Ziarno Ognia lub Powietrza o wadze 0,05 grama, warte by było 50 srebrników, a wyjątkowo okazałe (0,1 gram) 100 srebrników. Ziarno Drewna (nie uwzględnione w systemie monetarnym z racji wyjątkowej rzadkości) o wadze 0,05 grama warte musiałoby być 25 srebrników, a jego duży okaz 0,1 grama - 50 srebrników. I w końcu Orichalk. Naturalny Orichalk (kopalny), jego 1 Ziarno o wadze 0,05 grama warte 500 srebrników, i analogicznie, za większy okaz (0,1 grama) - 1000 srebrników.

Monety Żywiołów

1 moneta Ziemi lub Wody = 100 sztuk srebra
1 moneta Powietrza lub Ognia = 10 monet Ziemi lub Wody (1000 sztuk srebra)
1 moneta Orichalku = 10 monet Powietrza lub Ognia (10 000 sztuk srebra)

Dla uproszczenia przyjmijmy, że każda powyższa moneta zawiera 10 ziaren esencji podstawowej (a więc 10 x 0,05 grama), co zrównoważyłoby koszty materiału (z natury magicznego), koszty ich pozyskania, przechowywania, transportu, obróbki i wplatania w bazową monetę. Każda moneta zawierałaby więc 0,5 grama czystej esencji. Skoro waga monety żywiołu (orichalkowej) wynosi 2,8 grama, a „czysta” esencja tylko 0,5 grama, to pozostała część wagi (2,3 grama) musi być wagą podstawowej monety.

Esencje Żywiołów a kruszce metali
1 gram Esencji Ziemi (Wody) (2 monety ważące razem 5,6 grama), 20 ziaren = 20 sztuk złota / 112 gram złota = 200 sztuk sreba / 1,4 kg srebra = 2000 miedziaków / 18,6 kg miedzi

1 gram Esencji Powietrza (Ognia)(2 monety ważące razem 5,6 grama), 20 ziaren = 200 sztuk złota / 1,12 kg złota = 2 000 sztuk srebra / 2,8 kg srebra = 20 000 miedziaków / 186 kg miedzi

1 gram Orichalku (2 monety ważące razem 5,6 grama), 20 ziaren = 2 000 sztuk złota / 11,2 kg = 20 000 sztuk srebra / 28 kg srebra = 200 000 miedziaków / 1,86 tony miedzi

Dopiero zestawienie takich wartości przybliża wyobrażenie o wartości orichalku i przyczynach Wojen Orichalkowych. Ponadto, gdyby zasady rządzące „magiczną ekonomią” earthdawna były oparte na powyższych wyliczeniach, sam cennik musiałby ulec diametralnym zmianom. Ceny przedmiotów magicznych również musiałby się mocno różnić w zależności od rodzaju esencji żywiołu czy też użytego Orichalku. Miałoby to pośrednio wpływ na całą ekonomię, łącznie z kształtowaniem dochodów.

zasady/system_monetarny.txt · ostatnio zmienione: 2019/11/01 14:11 przez gerion
[unknown link type]Do góry
Magus RPG