Przestrzeń astralna - zasady wg ED Classic

Poniżej zaprezentuję krótki wyciąg i esencję zasad dotyczących przestrzeni astralnej w świecie Earthdawna, wg zasad edycji Classic.

Wzorce

Zanim przejdziemy do zasad dotyczących badań astralnych, musimy wyjaśnić kwestię Wzorców - najistotniejszą rzecz w zrozumieniu magii świata Earthdawna. Wedle magicznej teorii, każda rzecz, każde miejsce, każdy byt i osoba mają swój wzorzec. Mamy więc wzorce zwykłe i dla odmiany Prawdziwe wzorce.
Zwykłe wzorce są statyczne i rozwijają się tylko podczas interakcji z magiczną energią świata.
Prawdziwe wzorce są dynamiczne w swej naturze i mają Imiona. Określają one byt, miejsce lub rzecz jako unikalne indywiduum, właśnie poprzez unikalne Imię. Dla przykładu, wzorzec dawcy imion definiuje jego zdolności, talenty, umiejętności, wiedzę, psychikę i historię. Podobnie ma się z rzeczami i miejscami posiadającymi Imię (implikuje to osiadanie Prawdziwego Wzorca).

Dla lepszego i głębszego scharakteryzowania możemy opisać wzorce w sposób następujący:

Prawdziwe wzorce posiadają:
- Nazwane miejsca (magiczne w swej naturze - widać to w przestrzeni astralnej)
- Nazwane przedmioty (posiadające unikalne imię, magiczne w swej naturze)
- Byty i stworzenia takie jak: Dawcy Imion, Smoki, Horrory, Konstrukty horrorów, Duchy, Duchy żywołów, Żywiołaki, Byty astralne,

Zwykłe wzorce posiadają:
- magiczne talenty adeptów (statyczne, zasilane energią magiczną poprzez akt woli adepta)
- zaklęcia czarów (tkane przez adeptów z energii magicznej filtrowanej przez matryce)
- matryce (konstrukcje z energii magicznej, zbliżone do talentów, lecz o innej budowie)
- moce istot (specyficzne zdolności istot, zasilane energią magiczną poprzez akt woli istoty)
- umiejętności (zwyczajne, powtarzalne i wyuczone zdolności istot)
- magiczne przedmioty bez Imienia (zapalarka, suche buty itp)

Badanie Prawdziwych wzorców

Prawdziwe wzorce można badać przy użyciu konkretnych, magicznych metod. Badając Prawdziwy wzorzec uzyskujemy wiedzę o wzorcu. Wedle zasad magii świata, wiedza o Prawdziwym wzorcu zawsze zawarta jest w tajnikach. Wiedza o wzorcu zawiera zawsze 3 elementy:
- Imię związane ze wzorcem,
- jego historię, związki z magią i ważne wydarzenia,
- sposób w jaki oddziałuje z magią.

Mówiąc opisowo, wiedza o Prawdziwym wzorcu to: Imię obiektu/bytu, jego historia i ważne wydarzenia, wiedza jaką dysponuje lub psychika, związki z magią, a więc zdolności, talenty, umiejętności.
Dodatkowo byty i miejsca posiadające Prawdziwy wzorzec mogą mieć Przedmioty wzorca (Przedmioty posiadające Prawdziwy wzorzec są same dla siebie Przedmiotem wzorca). Magiczne badanie Przedmiotu wzorca, daje wgląd w Prawdziwy wzorzec. Badając miecz Wojownika można dowiedzieć się czegoś o Wojowniku. Można odkryć jakiś tajnik z wiedzy o wzorcu. Przedmioty są pomniejsze, znaczące i główne.

Więcej o regułach rządzących badaniem magicznych przedmiotów napisałem w rozdziale Magia wątków.

Odbicia astralne

Dysponując teorią wzorców, możemy przejść dalej, do zagadnień związanych z astralną przestrzenią. Świat astralny jest nierozerwalnie związany ze światem fizycznym Earthdawna. Dlatego też wszystkie fizyczne obiekty, przedmioty i istoty, mają swe odbicia w przestrzeni astralnej. Ponadto przestrzeń astralną (w skrócie dalej: astral), zamieszkują istoty charakterystyczne dla tego świata (duchy, byty astralne) niewidzialne w świecie fizycznym. Można też spotkać oczywiście Horrory i ich konstrukty o naturze wyłącznie astralnej. Istnieją również twory astralne, niewidzialne w świecie fizycznym - jak bramy do ksenoświatów i planów żywiołów.

Jako, że wszyscy Dawcy Imion, stworzenia, byty i martwa materia istnieją jednocześnie na dwóch płaszczyznach: fizycznej i astralnej. Obserwując astral widzimy ich odbicia astralne. A więc nie widzimy formy fizycznej, a jedynie odbicie astralne - czyli odbicie postaci fizycznej.

Odbicia astralne są generalnie dwojakie: martwej natury i bytów żywych. Odbicia astralne martwej natury są bladą, szarą kopią fizycznych obiektów. Co ważne, nie są substancjalne w astralu. Odbicia astralne żywych bytów (roślin, zwierząt, istot, żywiołów) błyszczą w astralu, gdyż powoduje to wypełniające je energia życiowa. Należy też pamiętać, że magiczne obiekty również posiadają błyszczące odbicia astralne. Powoduje to wypełniająca je magia. Do tej kategorii kwalifikują się także Przedmioty wzorca. Identycznie jest również z obiciem astralnym zaklęć.

Już samo zauważenie astralnych odbić, może dać pewną informację badaczowi. Odbicia astralne istot intensywniej współdziałających z magią, mają zazwyczaj jaśniejszą i bardziej intensywną aurę. Można więc dostrzec różnice w odbiciu astralnym zwykłego Dawcy Imion, takiego który posługuje się pół-magią, adepta i adepta kilku Dyscyplin.

Badanie astralu

Teraz przejdziemy do sedna rozważań - uporządkujemy zasady badania przestrzeni astralnej. Wedle teorii magicznej świat astralny możemy obserwować dwojako: postrzegając astralnie lub odczuwając astralnie.

Pierwszym, ryzykownym i zarzuconym ze względu na Pogrom sposobem jest Astralne Postrzeganie. Edycja Classic nie podaje zasad Astralnego Postrzegania. Teoria magii mówi, że by to uczynić, należy po koncentracji uformować własny obraz w przestrzeni astralnej. Dawno temu, na własne potrzeby stworzyłem zasady regulujące tę formę badania astralu. Więcej szczegółów na końcu tego artykułu.

Drugi sposób - Astralne odczuwanie to metody bezpieczniejsze. Pozwala dostrzegać odbicia astralne bytów, miejsc i przedmiotów, również energię magiczną, obecność zaklęć, pułapek, magicznych przedmiotów i Dawców Imion. Pozwala stwierdzić badaczowi czy dany obiekt jest magiczny i odkryć informacje o jego naturze, poprzez badanie wzorca. Badając wzorzec obiektu, nie można jednak uzyskać wiedzy o wzorcu i poznać tajników. Astralne odczuwanie nie zmusza do objęcia spojrzeniem całej przestrzeni astralnej (jak to jest w przypadku Astralnego Postrzegania).

Mamy 4 metody Astralnego odczuwania: Widzenie astralne (wrodzona zdolność wietrzniaków, smoków, Horrorów i bytów astralnych), talent Spojrzenie astralne, zaklęcie Zmysł astralny, i Widzenie wątków – ograniczona zdolność jaką zapewnia talent Tkanie wątków. Każda z tych metod daje odmienny stopień szczegółowości badania astralnej przestrzeni.

Charakterystyka metod Astralnego odczuwania:

Widzenie astralne - poza postrzeganiem astralnych odbić, doskonale pozwala studiować wzorce. Zdradza najwięcej detali o postrzeganym wzorcu. Np. detal widoczny przy sukcesie Ogromnym przy innym postrzeganiu – tutaj jest widoczny przy sukcesie Przeciętnym.

Talent Spojrzenie Astralne - bezpośrednio obserwujemy odbicia i wzorce. Nie tak dokładne jak widzenie, ale najlepszy ze znanych sposobów. Jest kosztowny (wyczerpanie i trwa tyle rund jaki jest poziom talentu).

Zaklęcie Zmysł Astralny – nie pozwala badać z taką dokładnością wzorców. Przesyła obraz odbić i wzorców do umysłu maga, stąd ta różnica. By ujrzeć przestrzeń astralną, należy wykonać test rzucania czarów (6). Potem test efektu – dla każdego odbicia, które chce ujrzeć. Jeśli chcemy ujrzeć więcej szczegółów danego wzorca, wykonuje kolejny test efektu.

Widzenie wątków – adept otrzymuje mentalny obraz wzorca, by móc utkać wątek do niego. Obraz jest najmniej dokładny ze wszystkich, jest to jeden ze składników rytuału utkania wątku do magicznego przedmiotu.

Procedura badania przestrzeni astralnej.

Astralne odczuwanie przebiega dwuetapowo.
Na początku adept wykonuje test odczuwania (6) by wyczuć astralną przestrzeń i odbicia astralne najbliższych obiektów. Trudność tego testu jest modyfikowana jakością astralu (Bezpieczny +0, Otwarty +2, Skażony +5, Splugawiony +12). Jeśli test się powiedzie, adept odczuwa astral i obecność wszystkich odbić w swoim zasięgu percepcji astralnej.

Może po pierwszym teście określić jakość astralu i określić które z odbić są magicznie aktywne, a które nie (wszystkie żywe istoty i magiczne obiekty, są magicznie aktywne). Jak również kształt, rozmiar i lokalizację odbić astralnych. Niemagiczne obiekty i martwa natura ma przejrzyste odbicia astralne.

Jeśli odniesie Duży sukces w pierwszym teście (6), widzi również odbicie astralne obiektu zakrytego (np. za drzwiami jest jakiś obiekt). Astralne odczuwanie nie pozwala wykryć obiektu ukrytego w obiekcie magicznym.

Po zlokalizowaniu przestrzeni astralnej i najbliższych obiektów, adept może spróbować przyjrzeć się wzorcom danego obiektu. Wówczas wykonuje ponownie test astralnego odczuwania wobec Obrony Magicznej obiektu. Sukces pozwala dostrzec w zarysie wzorzec obiektu i dowiedzieć się więcej na jego temat. Może przybliżyć sobie wgląd we wzorzec, wykonując kolejne testy astralnego odczuwania, pod warunkiem lepszego wyniku niż poprzedni. W tym momencie musimy się zatrzymać i dodać, że od poziomu sukcesu badania wzorca, zależy ilość informacji jaką badacz otrzyma.

Tak jak różne mamy odbicia astralne, tak różne są wzorce. Wzorce żywych stworzeń mają kształt pokrywający się z astralnym odbiciem (Dawcy Imion, zwierzęta). Pamiętajmy, że odbicie astralne nie daje żadnych informacji o adepcie, ale wzorzec już tak (np. Dyscyplina, utkane wątki do wzorca adepta, oznaki obrażeń i magię krwi). A więc badając wzorzec astralnym odczuwaniem możemy się dowiedzieć czegoś więcej. Nigdy jednak astralnym odczuwaniem nie poznamy tego, co nam umożliwiają talenty badające wzorce (Historia przedmiotu, Historia broni).

Po udanym spojrzeniu w astral (pierwszy test) możemy nie tylko badać wzorce istot/przedmiotów dostrzeżonych, ale również inne wzorce: wzorce zaklęć, talentów, mocy smoków, istot, duchów i Horrorów. Przypominają one zazwyczaj chmury energii które otaczają pole efektu zaklęcia/zdolności i je reprezentują. Wzorce pułapek magicznych, czy znaków strażniczych zwykle są podobne do niewielkich zagłębień energii astralnej. Badanie takiego wzorca może odkryć: efekt, typ zaklęcia, Krąg, a nawet wskazówki o magu, który je rzucił. Trudnością badania jest zwykle OM zaklęcia (identyczna jak Trudność Rozproszenia).

Mechanika badania wzorców

Poniżej pokuszę się o charakterystykę efektów astralnego badania wzorca.

Wzorzec Dawcy Imion

Sukces Przeciętny
* Informuje o płci, rasie, przybliżonym wieku,

Sukces Duży

 • Informuje o intensywności wzorca (czy osoba posługuje się półmagią)
 • Informuje jakościowo o stanie zdrowia (zdrowy, chory, ranny, umierający).

Sukces Ogromny

 • ukazuje liczbę wzorców umiejętności

Sukces wyjątkowy

 • Pozwala odkryć fakt istnienia klątwy (by zbadać efekt, kolejny test vs OM tego kto klątwę wywołał)

Wzorzec Adepta

Sukces Przeciętny

 • Informuje o płci, rasie, przybliżonym wieku,

Sukces Duży

 • Informuje o intensywności wzorca (a więc statusie adepta: Nowicjusz, Czeladnik, Mistrz itp)
 • Umożliwia dostrzeżenie efektu Aury Ochronnej.
 • Informuje jakościowo o stanie zdrowia (zdrowy, chory, ranny, umierający).
 • Daje informacje o istnieniu matryc

Sukces Ogromny

 • Informuje o Dyscyplinie adepta,
 • ukazuje liczbę wzorców talentów, liczbę wzorców umiejętności,
 • Informuje o rodzaju posiadanych przez adepta matryc
 • Umożliwia dostrzeżenie 1 wątka wplecionego we wzorzec adepta.(By go zanalizować, nalezy wykonać kolejny test, tym razem vs OM istoty, która wplotła ów wątek we wzorzec adepta (jeśli to Smoki i Horrory - sukces Duży))
 • Informuje o wzorcu specjalnych zdolności adepta
 • Wskazuje interferencję magii krwi na wzorzec adepta (istniejące rany od Przysiąg krwi i magii krwi, amulety krwi)
 • Umożliwia dostrzeżenie astralnego tworu jakim jest Astralna Kieszeń (srebrno-purpurowy kształt).

Sukces wyjątkowy

 • Pozwala odkryć fakt istnienia klątwy (by zbadać efekt, kolejny test vs OM tego kto klątwę wywołał)

Wzorzec Ducha/Ducha żywiołu/Żywiołaka

Sukces Przeciętny

 • Informuje o rodzaju ducha (służebny, żywiołu itp)

Sukces Duży

 • Informuje o intensywności wzorca (a więc o przybliżonej Sile ducha/żywiołaka)
 • Informuje jakościowo o stanie zdrowia (zdrowy, chory, ranny, umierający).
 • Daje informacje o istnieniu matryc (o ile duch jest duchem zmarłego adepta i zachował moce)

Sukces Ogromny

 • ukazuje liczbę wzorców mocy,
 • Informuje o rodzaju posiadanych przez ducha matryc
 • Umożliwia dostrzeżenie 1 wątka wplecionego we wzorzec ducha

Sukces wyjątkowy
* Pozwala odkryć fakt istnienia klątwy (by zbadać efekt, kolejny test vs OM tego kto klątwę wywołał) * Pozwala w przybliżeniu zidentyfikować wybrany wzorzec mocy ducha/żywiołaka

Wzorzec Horrora/Konstrukta/nieumarłego

Sukces Przeciętny

 • Informuje ogólnie o rodzaju bytu (konstrukt, nieumarły)

Sukces Duży

 • Informuje ogólnie o rodzaju bytu (Horror)

Sukces Ogromny

 • ukazuje liczbę wzorców mocy,

Sukces wyjątkowy
* Pozwala w przybliżeniu zidentyfikować wybrany wzorzec mocy

Wzorzec Smoka/Smokowca/Dragonkin

Sukces Przeciętny

 • Informuje o płci, rasie, przybliżonym wieku (Dragonkin)

Sukces Duży

 • Informuje o intensywności wzorca (a więc statusie adepta Dragonkin: Nowicjusz, Czeladnik, Mistrz itp)
 • Informuje jakościowo o stanie zdrowia (zdrowy, chory, ranny, umierający).
 • Daje informacje o istnieniu matryc

Sukces Ogromny

 • ukazuje liczbę wzorców mocy,

Sukces wyjątkowy

 • Pozwala odkryć fakt istnienia klątwy (by zbadać efekt, kolejny test vs OM tego kto klątwę wywołał)

* Pozwala w przybliżeniu zidentyfikować wybrany wzorzec mocy

Wzorzec obiektu magicznego

Poniższe wskazówki dotyczą wszystkich metod badania, poza Widzeniem Astralnym. W przypadku tej metody, wymagania obniżają się o 2 poziomy sukcesu (zamiast Ogromnego wystarczy Przeciętny). Jeden udany test pozwala na uzyskanie jednej informacji. MG podaje całość opisowo, w żadnym wypadku w ten sposób nie można odkryć wiedzy, jaką daje Historia Broni/Przedmiotu. Adept może uzyskać bonus do wyniku testu, jeśli dysponuje jakąkolwiek wiedzą związaną ze wzorcem. Jeśli jest Mistrzem Żywiołów, lub posiada wiedzę o żywiołach, uzyska bonus (np. poziom Niskiej Magii, lub poziom umiejętności) gdy do stworzenia przedmiotu użyto magii żywiołów itp.

Sukces Przeciętny

 • Ogólna informacja o pochodzeniu (miejsce wykonania)

Sukces Duży

 • Ogólna informacja o okolicznościach wykonania

Sukces Ogromny

 • Ogólna informacja o twórcy

Sukces wyjątkowy

 • Ogólna informacja o wydarzeniach z historii przedmiotu
 • Pozwala odkryć fakt istnienia klątwy (by zbadać efekt, kolejny test vs OM tego kto klątwę wywołał)

Wzorzec pułapki/znaku strażniczego

Sukces Przeciętny

 • Ogólna informacja o charakterze pułapki

Sukces Duży

 • Ogólna informacja o efekcie działania pułapki

Sukces Ogromny

 • Ogólna informacja o działaniu aktywującym pułapkę

Sukces wyjątkowy

 • Ogólna informacja o sposobie dezaktywacji pułapki
Moce dublujące postrzeganie

Talenty

Abate Curse/Osłabienie klątwy
Talent nie informuje adepta o istnieniu klątwy. Czasowo zawiesza jej efekt.

Animal Posession/Zawładnięcie zwierzęciem
Postrzegając astralnie samo odbicie - badacz nie dostrzeże różnic. Dopiero badając wzorzec przy sukcesie Przeciętnym zauważy interferencję ducha Ksenomanty na wzorzec zwierzęcia i odwrotnie. Duch zwierzęcia zakłóca zdolność badania wzorca adepta, który zawładnął zwierzęciem, wszystkie poziomy sukcesu są automatycznie podwyższane o 1.

Animate object/Ożywienie przedmiotu
Ożywiony przedmiot podlega identycznym zasadom badania jak inne magiczne przedmioty. Podobnie ma się rzecz z wykryciem wątka, jaki adept wplótł do niego wcześniej.

Armored matrix/Pancerna matryca Enhanced matricx/Ulepszona matryca Matrix/matryca
By dostrzec matrycę wymagany jest Duży sukces w teście postrzegania wzorca adepta. Dopiero Ogromny ujawnia informacje o rodzaju matrycy. Zwykle nie można dostrzec wzorca zaklęcia jakie jest ulokowane w Pancernej/Ulepszonej matrycy - do tego jest wymagane osiągnięcie Wyjątkowego sukcesu w indywidualnym teście, zadeklarowanym przez badacza.

Armor mount/Opancerzenie wierzchowca
Duży sukces w badaniu wzorca wierzchowca pokazuje aurę działającego talentu.

Astral pocket/Astralna kieszeń
Tylko Ogromny sukces badania wzorca adepta ukazuje jego Astralną kieszeń

Astral web/Astralna pajęczyna?
Sieć jest widoczna zarówno w świecie fizycznym jak i magicznym (6)

Attribute pattern/Wzorzec cechy
Tylko Wyjątkowy sukces ujawnia badaczowi istnienie wątka wplecionego do jednej z cech adepta

Aura armor/Aura ochronna, Metal ward/Powstrzymanie metalu
Duży sukces w badaniu wzorca adepta pokazuję aurę działającego talentu

Body Blade/Cielesne ostrze i Claw shape/Pazury
Przeciętny sukces ukazuje interferencję odbicia astralnego zwykłej kończyny i efekt mocy talentu

Chameleon/Kameleon
Nie ma wpływy na trudność postrzegania astralnego. Przeciętny sukces badania wzorca ujawnia fakt działania talentu.

Conceal weapon/Ukrycie broni
Nie wiem - muszę doczytać.

Creature analyzis/Poznanie stworzenia
Umożliwia poznać szczegóły charakterystyki stworzenia. Nie ma wpływu na badanie astralne.

Dead Fall/Pozorna śmierć
Talent tworzy iluzję śmierci. Muszę doczytać o wpływie iluzji na badania astralne.

Detect influence/Wykrycie wpływu Horrora
Talent informuje o istnieniu i jakość wpływu Horrora. Nie ma nic wspólnego z badaniem astralnym.

Detect trap/Wykrycie pułapek i Disarm trap/Rozbrojenie pułapki
Talent daje o wiele bardziej konkretne i szczegółowe informacje niż astralne badanie wzorca pułapek.

Detect weapon/Wykrycie broni
Przeciwieństwo działania efektu talentu Ukrycie broni.

Disguise self/Mimikra
Iluzja.

Earth armor/Ziemna zbroja, Earth skin/Ziemna skóra, Stone armor/Kamienna skóra i Wood Skin/Drewniana skóra
Efekt działania talentów jest widoczny przy Dużym sukcesie w badaniu wzorca.

Lifesight/Widzenie życia
Talent pozwala stwierdzić stan fizyczny żywego organizmu (zdrowy, chory, ranny, umierający). W odróżnieniu od badania astralnego - wystarczy to Przeciętny sukces.

Matrix strike/Cios w matrycę
Adept nie musi widzieć astralnie by użyć tego talentu (choć dostrzeżenie matrycy pozwala mu wybrać cel - inaczej jest to losowe).

Orbiting spy/Orbitujący szpieg
Duch służebny, widoczny jest astralnie. OM jak u ducha służebnego.

zasady/przestrzen_astralna_-_zasady.txt · ostatnio zmienione: 2015/04/26 21:20 przez gerion
[unknown link type]Do góry
Magus RPG