Trucizny w Barsawii

Mechanika

Zaraz po kontakcie z trucizną postać może wykonać test odporności. Jest to test Wytrzymałości vs Obrona Magiczna trucizny. Dopiero nieudany test oznacza że trucizna wywarła swój efekt. Co więcej taki test można powtarzać co runda, co godzina lub co dzień - w zależności od przyjętej rachuby „czas zatrucia” (rundy, godziny, dni). Uwaga przy truciznach działających 1 rundę, nie jest możliwe ponawianie tego testu.

3 czynniki mają znaczenie w mechanice trucizn: efekt, czas zadziałania i czas zatrucia. Poza tym kilka innych współczynników ma równiez znaczenie. Obrona Magiczna trucizny - jest trudnością jej usunięcia/neutralizacji przez magiczne działania (zaklęcia, zdolności lub magiczne przedmioty). Stopień efektu trucizny - jest używany do testów efektu trucizny (zależnie od charakterystyki efektu)

Efekty trucizn

Trucizny mogą wywierać na organizm ofiary różnego rodzaju efekty. Najczęściej zadają bezpośrednio obrażenia, powodują osłabienie bądź paraliż, a nawet są w stanie natychmiast uśmiercić zatrutego.

 • Paraliż

Porównaj wynik testu efektu trucizny z Obroną Magiczną ofiary. Sukces Average: -1 do testów akcji przez czas zatrucia, Sukces Good: -2, sukces Excellent i wyższy: całkowicie paraliżuje ofiarę przez liczbę godzin równą wynikowi testu.

 • Osłabienie

Porównaj wynik testu efektu trucizny ze Stopień Wytrzymałości ofiary. Za każdy poziom sukcesu nalicz karę -1 do wszystkich testów akcji przez liczbę dni równą wynikowi testu.

 • Obrażenia

Te trucizny zadają bezpośrednie obrażenia (ilość okresla wynik testu efektu trucizny)

 • Śmierć

Takie trucizny zabijają od razu ofiarę po kontakcie. Pierwszy test odporności decyduje o tym czy postać przeżyje (udany) czy zginie od trucizny (nieudany)

Czas zadziałania

Określa czas w jakim po kontakcie z trucizną zacznie ona wywierać swój wpływ na organizm ofiary

Czas zatrucia

Okresla jak długo efekt trucizny będzie się utrzymywał.

Podsumowanie

Trucizny paraliżujące:

 1. Wykonaj Test Odporności (Wytrzymałość ofiary vs OM trucizny) - jesli nieudany to:
 2. Spróbuj zneutralizować truciznę (test zaklęcia/zdolności vs OM trucizny) - jesli nieudany to:
 3. Wykonaj Test Efektu trucizny (Stopień Efektu Trucizny vs OM ofiary)
 4. Zastosuj kary (-1, -2 lub całkowity paraliż) przez czas zatrucia
 5. Wykonaj ponowne Testy Odporności (o ile możliwe) by przemóc działanie trucizny

Trucizny osłabiające:

 1. Wykonaj Test Odporności (Wytrzymałość ofiary vs OM trucizny) - jesli nieudany to:
 2. Spróbuj zneutralizować truciznę (test zaklęcia/zdolności vs OM trucizny) - jesli nieudany to:
 3. Wykonaj Test Efektu trucizny (Stopień Efektu Trucizny vs stopień Wytrzymałości ofiary)
 4. Zastosuj kary (-1, -2, -3 lub -4 do wszystkich testów akcji) przez czas zatrucia
 5. Wykonaj ponowne Testy Odporności (o ile możliwe) by przemóc działanie trucizny

Trucizny raniące:

 1. Wykonaj Test Odporności (Wytrzymałość ofiary vs OM trucizny) - jesli nieudany to:
 2. Spróbuj zneutralizować truciznę (test zaklęcia/zdolności vs OM trucizny) - jesli nieudany to:
 3. Wykonaj Test Efektu trucizny (Stopień Efektu Trucizny określa jakimi kośćmi należy rzucić, by otrzymać ilość obrażeń zadanych przez truciznę)
 4. Odejmij punkty obrażeń od aktualnego progu przytomności ofiary
 5. Wykonaj ponowne Testy Odporności (o ile możliwe) by przemóc działanie trucizny

Trucizny zabijające:

 1. Wykonaj Test Odporności (Wytrzymałość ofiary vs OM trucizny) - jesli nieudany to:
 2. Spróbuj zneutralizować truciznę (test zaklęcia/zdolności vs OM trucizny) - jesli nieudany to:
 3. Postać definitywnie umiera

Jesli pierwszy test się jednak udał (lub udało się zneutralizować truciznę), porównaj osiągnięty sukces tego testu:

 • Avarage - postać przeżywa, jednak odnosi 2 rany od trucizny
 • Good - postać przeżywa, jednak odnosi 1 ranę od trucizny
 • Excellent, Extraordinary - trucizna nie robi żadnej krzywdy

Przykłady trucizn

Czarna solanka

Typ: Osłabiająca.
OM: 6
Czas zadziałania: 2 rundy
Stopień Efektu Trucizny: 9
Czas zatrucia: 2 godziny

To oleiście czarny płyn o intensywnym zapachu ryby. Głównym składnikiem jest ekstrakt z trującej ryby shelgar żyjącej na jeziorze Vors. Dom Ishkarat zatruwa solanką groty strzał i ostrza sztyletów.
Działanie trucizny polega na osłabieniu mięśni i wywołaniu sztywności ścięgien. Zatruta ofiara ma problemy z poruszaniem się i działaniem wymagającym wysiłku.

Czarne miłosierdzie

Typ: Paraliżująca
OM: 8
Czas zadziałania: natychmiastowy
Stopień Efektu Trucizny: 11
Czas zatrucia: 6 godzin

Truciznę wykonuje się głównie z pyłku kwiatu Czarnego miłosierdzia. W okresie pylenia intensywny zapach często przyciąga zwierzeta, które wdychanie pyłku zabija. Ich rozkładające się ciała nawożą ziemię w której rosną kwiaty. Pyłek wdychany lub spożywany powoduje silną eufori i żywe halucynacje, zazwyczaj o spełnieniu się najskrytszych pragnień ofiary. Pod wpływem trucizny, ofiara całkowicie jest nieświadoma otoczenia. Jeśli truciznę wchłania się w regularny sposób - na przykład nieświadomie wdychając pyłek, przebywając w okresie kwitnienia blisko roślin - ofiar może umrzeć z głodu lub pragnienia, zanurzona głeboko w halucynacji. Pojedyncza dawka wywołuje jednakże efekt, który mija po kilku godzinach.

Zguba elfów

Typ: Zabijająca
OM: 8
Czas zadziałania: 1 godzina
Stopień Efektu Trucizny: 10
Czas zatrucia: -

Ten rzadki kwiat występuje w północnych rejonach Barsawii, na północ od linii Węża. Kwiaty mają trzy, jasnobłękitne płatki, wielkości ludzkiego kciuka. Zawierają one truciznę działającą wyłącznie na elfy. Najczęściej wygotowuje się wywar z płatków aż do gorzko pachnącego, gęstego wyciagu, którym można smarować krawędzie broni. Trucizna wywołuje śmiertelny efekt, niewypowiedziany ból stawów, skurcze mięśni i ostatecznie śmierć (o ile nie poda się antidotum w postaci mahoniowej trójrózy)

Wedle legend w czasach Separacji elfiego dworu doszło do tragicznych wydarzeń. Wiele elfów wygnanych przez Alachię ze Smoczej Puszczy targnęło się na swoje życie z żalu i depresji wywołanej rozkazami królowej. Powiada się, że kwiaty Zguby elfów rosną w miejscach zroszonych krwią elfich samobójców.

zasady/trucizny.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/05 14:36 przez gerion
[unknown link type]Do góry
Magus RPG