Druga dyscyplina

ED 3

Opłaty
Adept, który chce poznać nową Dyscyplinę, musi znaleźć chętnego nauczyciela na kręgu minimum 5. Musi go skłonić do udzielenia nauk. I musi mu zapłacić odpowiednią kwotę. Standardowo 100 sztuk srebra za każdy krąg, na jakim jest adept w swej pierwsze Dyscyplinie, pobierane za każdy talent, którego adept musi poznać, by osiągnąć I Krąg. Wielu mistrzów żąda dodatkowych przysług, wykonania czynów lub Przysięgi Krwi.

Adept musi poznać wszystkie talenty z I Kręgu i podnieść je na poziom 1 (nie dotyczy to tych które już zna, np Wytrzymałość czy Rytuału Karmicznego). Ta zasada dotyczy wszystkich talentów dyscyplinarnych. Talenty opcjonalne może podnieść w dowolnym momencie później.

Koszt PL

Koszt zakupu talentów na Poziomie 1, jest zalezny od Kręgu pierwszej Dyscypliny (lub najniższego kręgu Dyscypliny, jeśli adept ma już ich więcej niż jedna).

Lowest Circle Rank 1 Talent cost
- 2 Discipline 3 Discipline 4+ Discipline
1 1300 2100 3400
2 800 1300 2100
3 500 800 1300
4 300 500 800
5+ 200 300 500

Jeśli jest to druga Dyscyplina, a adept jest na Kręgu VII, to koszt każdego nowego talentu na poziomie 1 wyniesie 200 PL.

Czas nauki Każdy nowy talent dyscyplinarny, jaki adept chce poznać, musi studiować pod okiem mentora minimum 40 godzin w okresie nie dłuższym niż tydzień. Poznając dwa lub więcej talentów, adept spędzi więcej czasu, natomiast minimum jest 80 godzin w ciągu miesiąca Nie może rozciągnąć nauki na dłuższy okres czasu, gdyż cała wiedza przepadnie.

Awansowanie w nowej Dyscyplinie

Koszty podnoszenia talentów pierwotnej Dyscyplinie nie ulegają zmianie. Koszty talentów w kolejnej zależą od liczby Dyscyplin jakie adept poznał:

Equivalent Circle Range Discipline Circle Range
- 2 Discipline 3 Discipline 4+ Discipline
1-4 - - -
5-8 1-4 - -
9-12 5-8 1-4 -
12-15 9-15 5-15 1-15

Powyższą tabelę należy odczytywać: koszt talentów z kręgów 1-4 dla 2 Dyscypliny jest identyczny jak dla talentów 5-8 z pierwszej itd.

Talenty opcjonalne

Talenty Opcjonalne dostepne dla kilku Dyscyplin są traktowane w inny sposób:

Jeśli adept już nauczył się Talentu Opcjonalnego dla swej Dyscypliny, poniósł koszt w PL zgodny dla pierwszej Dyscypliny. Ten talent zajmuje już slot talentów dyscyplinarnych dla pierwszej Dyscypliny i nie może być ponownie „nabyty” choćby dla drugiej (kolejnej) Dyscypliny był dostępny na niższym kręgu.

Jeśli nabyty Talent Opcjonalny okazuje się być Talentem Dyscyplinarnym dla drugiej (kolejnej) Dyscypliny, to od chwili gdy adept kwalifikuje się by nauczyć się tego talentu dla nowej Dyscypliny, odtąd wylicza koszty PL zgodnie z kosztami obowiązującymi dla drugiej Dyscypliny.

Od chwili gdy taki Talent Opcjonalny stanie się Talentem Dyscyplinarnym nowej Dyscypliny, „uwalnia” on niejako slot na Talent Opcjonalny pierwszej Dyscypliny i adept może wybrać dowolny dostępny Talent Opcjonalny by ten slot wypełnić.

Wytrzymałość

Adept czerpie profity wyłącznie z talentu Wytrzymałość swojej pierwszej Dyscypliny.

Bonusy dyscyplinarne

Jeśli adept dostanie takie same bonusy z awansu na krąg w nowej Dyscyplinie, jak te które już otrzymał wcześniej ze swej pierwszej Dyscypliny, nie może tych bonusów sumować.

Wszechstronność

Adept może znać już dzięki Wszechstronności talenty, które są w puli talentów nowej Dyscypliny. Jednakże i tak musi zakupić taki talent w nowej Dyscyplinie od 1 poziomu, mimo, ze posiada identyczny poznany dzięki Wszechstronności. Taki talent musi podnieść do poziomu talentu poznanego z Wszechstronności (do tego czasu dysponuje dwoma identycznymi talentami na rożnych poziomach).

Z chwilą, gdy poziomy obu talentów się wyrównają, dalszy rozwój nastepuje już wg kosztów talentów dla drugiej dyscypliny. Natomiast talent z wszechstronności znika, uwalniając slot pod poznanie nowego talentu (punkty legend przepadają).

ED Classic

Test inicjacji

Adept musi wykonać test Percepcji, gdzie trudnością jest najwyższy krąg wśród Dyscyplin jakimi kroczy, pomnożony przez liczbę tych Dyscyplin.

Przestrojenie znanych talentów
Decydując się na poznanie drugiej (kolejnej) Dyscypliny, adept musi wydać punkty legend na zakup wszystkich talentów. Nawet tych, które ma już opanowane w ramach swej pierwszej Dyscypliny. Związane jest to z wysiłkiem „przestrojenia” talentów związanych ze wzorcem jednej Dyscypliny.

Przestrojenie talentu na dyscyplinarny
Jeśli bohater posiada z pierwotnej Dyscypliny talent, który dla jego drugiej Dyscypliny jest talentem dyscyplinarnym, to musi go odpowiednio przestroić, by dopiero móc czerpać profity z dodawania karmy. Może to uczynić osiągając właściwy krąg w swojej drugiej Dyscyplinie i podnosząc o 1 poziom talent ze swej pierwotnej Dyscypliny (ten który ma się stać dyscyplinarnym). Koszt takiej medytacji jest liczony nie jak dla Dyscypliny pierwotnej, tylko jak dla Dyscypliny drugiej.

Przestrajanie Wytrzymałości
Gdy bohater osiągnie II Krąg w swojej kolejnej Dyscyplinie może przestroić talent Wytrzymałość z pierwotnej Dyscypliny na nową, lepszą wartość, którą mu zapewnia kolejna Dyscyplina. By to uczynić musi wymedytować kolejny poziom talentu Wytrzymałość, płacąc za niego jak za talent z kolejnej Dyscypliny. W tym momencie zyskuje profity do Progu Przytomności i Życia już z nowych wartości talentu. Dla ułatwienia zapisujemy na karcie postaci np: Wytrzymałość 7 (Ksenomanta 6/Wojownik 1).

Osobista wizja
Za każdym razem, gdy bohater poznaje nową Dyscyplinę, jest zobowiązany przedstawić prowadzącemu własną wizję połączonych filozofii obu ścieżek.

zasady/druga_dyscyplina.txt · ostatnio zmienione: 2019/01/31 15:23 przez gerion
[unknown link type]Do góry
Magus RPG