Magia wątków

ED3

Postac może mieć tyle aktywnych wątków (do przedmiotów, miejsc, osób) ile maksymalnie wynosi jej poziom talentu Tkanie Wątków. Poziom ten określa również maksymalny poziom wątka do jakiego postać może się dotkać.

Jeśli postać utraci fizycznie obiekt, do którego wplotła magiczny wątek - ten wątek nadal jest zachowany, ale może być łatwo zastąpiony watkiem wplecionym przez innego adepta/istotę.

Tkanie wątków – Jeśli nie powiedzie się próba tkania wątka, można zaużyć test zdrowienia i spróbować ponownie (nie lokuje się ponownie punktów legend, ma to miejsce tylko za pierwszą próbą). Jesli i tak próba się to nie powiedzie, wówczas można ją powtórzyć kolejnego dnia. W przypadku niepowodzeń zuzyć test zdrowienia lub odczekac dzień - i tak do skutku

Świadome rozplecenie wątku – zasada opcjonalna. Adept może świadomie zdecydować, że chce odłączyć wcześniej upleciony wątek od danego przedmiotu magicznego. Aby to uczynić musi odnieść 5 pkt. Wyczerpania i osiągnąć Ogromny sukces w teście Tkania wątków gdzie stopniem trudności jest własna Obrona Magiczna (nieobniżona) plus poziom rozplatanego wątku. Tak rozplatać można tylko własne wątki, a nie utkane przez innych. Oczywiście punkty legend są stracone.

Używanie przedmiotów magicznych

By użyć magiczny przedmiot, należy wpleść swój wątek w jego wzorzec. Wtedy magia płynąca z przedmiotu zasili wzorzec Dawcy Imion, który wplótł w przedmiot swój wątek. Przepływ magii następuje właśnie dzięki wątkowi i wiedzy Dawcy Imion. Żeby wpleść wątek trzeba wpierw posiadać wiedzę o Prawdziwym Wzorcu magicznego przedmiotu.

Prawdziwy Wzorzec
Na prawdziwy wzorzec składają się: historia przedmiotu, fakty go dotyczące i współdziałanie z magią świata. Żeby poznać Prawdziwy Wzorzec przedmiotu należy dysponować wiedzą o jego wzorcu (Pattern Knowledge). Ta wiedza w przypadku magicznych przedmiotów jest skondensowana w Tajnikach (Key Knowledge).
Każdy Tajnik jest sam w sobie ułomkiem wiedzy o Prawdziwym Wzorcu. Tajnik zawiera w sobie dwa elementy: Wskazówkę (Test Knowledge) i Wiedzę (Research Knowledge).

Wskazówki - to forma „pytania” ukrytego w Tajniku, które dotyczy Prawdziwego Wzorca. Jedynym sposobem by dotrzeć do tego pytania jest użycie talentu Historia Przedmiotu/Historia Broni. Udane użycie, odkrywa przed Dawcą Imion treść Wskazówki (pytania).

Wiedza - to „odpowiedź” na pytanie zawarte we wskazówce. By poznać ową odpowiedź, należy oddać się badaniom i poszukiwaniom, ściśle związanym z treścią Tajnika. Żadna magia nie umożliwia pozyskania automatycznej wiedzy, odpowiedzi na pytanie zawarte w tajniku. Wiedzę można pozyskać w bardziej konwencjonalny sposób. Służy do tego umiejętność Wyszukiwanie informacji (Research) i zwyczajne badania: analizowanie legend i opowieści, szukanie zapomnianych kaerów i cytadel, starożytnych ksiąg zawierających cenną wiedzę.

Przedmiot może mieć wiele tajników, umieszczonych na różnych poziomach wątka, jaki udało się Dawcy Imion wpleść w przedmiot.

Badanie historii przedmiotu

Badanie takie odbywa się za pomocą magicznych talentów: Historia Przedmiotu lub Historia Broni(tylko Classic). Adept przez tydzień nosi przy sobie badany przedmiot, studiując jego wzorzec przez godzinę dziennie. Po tym czasie wykonuje test talentu, wobec obrony magicznej przedmiotu. Poziom sukcesu określa jaką wiedzę zyskał z badania wzorca. Sukces przeciętny odkrywa jedną Wskazówkę z Tajnika, sukces wyjątkowy - aż cztery Wskazówki. Kolejny tydzień badań i kolejny test talentu może odkryć nowe Wskazówki, jednak badacz nie może odkryć ich więcej niż jego poziom talentu. Odkrywając Wskazówkę danego Tajnika badacz zyskuje również ogólną wiedzę o efekcie magicznym, jaki można uzyskać podnosząc wpleciony wątek do danego poziomu.

Posiadając zdobytą wiedzę, badacz musi pojąć w jaki sposób ta wiedza łączy się z historią przedmiotu, musi mówiąc krótko pojąć ogarnąć cały Tajnik. W chwili gdy to pojmie, odkryje również szczegóły dotyczące magicznego efektu, jaki gwarantuje poziom wątka wplecionego w przedmiot.

Odkrycie pierwszego Tajnika wiąże się z poznaniem pewnych faktów. Pierwszy tajnik zawsze jest ukryty na pierwszym poziomie wątka. Zawiera fakty dające pewną startową wiedzę Dawcy Imion, który chce zyskać moc zawartą w przedmiocie. Pierwszy Tajnik zawsze zawiera informacje:

Wskazówka:
- Ile poziomów wątka zawiera przedmiot?
- Maksymalna liczba wątków jakie moga byc utkane do przedmiotu?
- Czy wiąże się z nim wykonanie jakiegoś czynu?
- Jakie jest imię przedmiotu?
Wiedza:
- Imię przedmiotu (imię należy poznać oddając się poszukiwaniom i badaniom)

Kiedy Dawca Imion uzyska całkowitą wiedzę o nowym Tajniku, może wydać stosowną liczbę punktów legend i wpleść wątek w przedmiot, bądź podnieść jego poziom. Maksymalny poziom wplecionego wątka, jest ograniczony poziomem talentu Tkanie Wątków Dawcy Imion. Nie może on również podnieść poziomu wplecionego wątka, jeśli nowy poziom zawiera Tajnik, zupełnie mu nie znany.

Umiejętność Wyszukiwanie Informacji.
Pozwala ona zdobywać wiedzę poprzez studiowanie i badania. Zawiera w sobie badania w bibliotekach, jak również podążanie za wskazówkami w legendach i pogłoskach. Gracz wykonuje test umiejętności, gdzie trudność zależy od typu informacji jakie chce odkryć. Poziom sukcesu określa zakres wiedzy, jaką postać otrzyma.

Szczegółowe zasady uzyskiwania wiedzy - wyszukiwanie_informacji

zasady/magia_watkow.txt · ostatnio zmienione: 2019/05/23 17:08 przez gerion
[unknown link type]Do góry
Magus RPG