Tworzenie magicznych przedmiotów

Zależnie od poziomu Tkania wątków maga, dostępne są różne odmiany tego Rozwinięcia, użyteczna jest również Alchemia i niska magia :

 • Tworzenie zwykłych przedmiotów magicznych (Create Common Magic Item)
 • Tworzenie przedmiotów wątkowych (Create Thread Magic Item)
 • Tworzenie matryc zaklęć (Create Spell Matrix Object - specific)
 • Tworzenie amuletów krwi (Alchemy, Nethermancers' half-magic)
 • Tworzenie żywych zbroi (Weaponsmiths' half-magic/craft armor)

Proces tworzenia dowolnego magicznego przedmiotu przedmiotu przebiega w stałych fazach/krokach postępowania:

 1. Określenie kosztów umagicznienia (zwykle 50% to koszt materiałów, a 50% praca, wyjątek stanowią zbroje, bronie i tarcze, gdzie dodatkowym kosztem jest usługa przekucia)
 2. Pozyskanie (zakup) lub własnoręczne (craftsman skill) przygotowanie przedmiotu i materiałów użytych do umagicznienia
 3. Nadanie przedmiotowi magicznych właściwości - poprzez użycie jednej z czterech technik: wplecenie esencji żywiołu, dodanie magicznych ingrediencji (Alchemy skill), umieszczenie wzorca zaklęcia (Spellcasting talent) lub umieszczenie ducha w przedmiocie (Spirit hold talent)
 4. Wykonanie finalnego testu umagicznienia (trudność testu jest różna w zależności od typu przedmiotu, dla zwykłych magicznych przedmiotów to EDN lub 13, dla obiektów matryc Obrona Magiczna +15, dla przedmiotów wątkowych Obrona Magiczna +10, a dla Amuletów krwi EDN)

Trudność testu jest modyfikowana (obniżona) przez następujące czynniki:

 • -1 za każdy typ wplecionych ziaren esencji, lub dowolny magiczny materiał
 • -2 jeśli przedmiot jest własnoręcznie wykonany (craftsman skill, forge armor/weapon talent)
 • -1 za każdy sukces powyżej Przeciętnego, jeśli przedmiot jest ozdabiany własnoręcznie, umiejętnością artystyczną (standardowo trudność to 9),
 • -1 za zastosowanie magicznej symboliki (dołączenie Czynu do tajników, trudnego questu, doroższych materiałów itp). ,
 • -1 za każdy miesiąc przedłużonych przygotowań (rytuały wzmacniające magię, projektowanie wzorca - maksymalne obniżenie do -3).
 • Modyfikatory mogą obniżyć trudność o maksymalnie 50%.

Techniki umagicznienia a typ przedmiotu:

 • Zwykłe przedmioty magiczne (ED3 PG str 264): najczęściej wplecenie esencji zywiołów, rzadziej dodanie magicznych ingrediencji (Alchemia), jeszcze rzadziej umieszczenie wzorca zaklęcia lub ducha)
 • Przedmioty wątkowe (ED3 PG str 275): najczęściej wplecenie esencji zywiołów, wyjątkowo dodanie magicznych ingrediencji (Alchemia)
 • Amulety krwi: Alchemia lub niska magia Ksenomantów
zasady/tworzenie_magicznych_przedmiotow.txt · ostatnio zmienione: 2018/03/03 17:24 przez gerion
[unknown link type]Do góry
Magus RPG