Spętanie ducha

Poniższe zasady obowiązują w przypadku kiedy mag chce uwięzić ducha w przedmiocie.

Do tego zabiegu potrzebne jest Rozwinięcie talentu Przywołanie ducha/Przywołanie ducha żywiołu, dostępne dla Ksenomantów/Mistrzów żywiołów od 5 poziomu talentu. Rozwinięcie się nazywa Spętanie ducha (Spirit bind).

Umieszczenie ducha we wzorcu przedmiotu jest jednym ze sposobów stworzenia magicznych/zaklętych przedmiotów i Ksenomanci często się do tego uciekają.

1. Przedmiot

Przedmiot w którym Mag więzi ducha musi być wykonany przynajmniej w części z orichalku bądź innej magicznej substancji (np. nasączonej esensją wybranego żywiołu). Przedmiot powinien być wykonany artystycznie, gdyż wysoka jakość (większa obrona magiczna) utrudnia duchowi próby uwolnienia się. Doskonale jeśli Mag samodzielnie wykona przedmiot lub jego istotny element.

2. Uwięzienie

W chwili gdy Mag posiada gotowy przedmiot, musi wpierw przyzwać ducha (zgodnie z regułami Przyzywanie duchów). Następnie musi wykonać półgodziny rytuał z użyciem Spętania ducha. Jeśli duch nie chce współpracować (a zwykle żaden nie chce zostać uwięziony), Mag musi go opanować mocą talentu Powstrzymanie ducha, Powstrzymanie ducha żywiołu, Krąg Przywołania, czy zaklęciem Powstrzymanie stworzenia.

Na końcu rytuału Mag musi wykonać test Spętania Ducha przeciw Obronie Magicznej ducha. Obrona magiczna ducha może zostać obniżona w wyniku specjalnych przygotowań. Udany test sprawia, że znika fizyczna manifestacja ducha (o ile była wcześniej), a jego postać astralna (i świadomość) stapia się ze wzorcem przedmiotu, w który został zaklęty.

Modyfikatory obniżające Obronę Magiczną ducha:
-1 za każde wplecione ziarno esencji,
-1 za każdą bryłkę orichalku o wartości 1000ss,
-1 za każdy sukces powyżej Przeciętnego, w teście umiejętności artystycznej (trudność to 6),
-1 jeśli przedmiot jest zrobiony własnoręcznie

Modyfikatory mogą obniżyć trudność o maksymalnie 50%.

3. Komunikacja

Mag, który spętał ducha, może się z nim komunikować dotykając przedmiot i używając talentu Rozmowa z duchami. Mag może również użyć jakiejkolwiek z mocy ducha, poprzez dotknięcie przedmiotu (używa się wtedy stopnia mocy ducha). Jeśli moc wymaga poniesienie wyczerpania, wówczas ponosi je Mag.

Każdy inny Dawca Imion, który dotknie przedmiot, o ile posiada stosowny talent może skomunikować się z duchem (zwykle Rozmowa z duchami/Języki żywiołów). Jeśli chce korzystać z mocy ducha, musi pokonać go w Pojedynku Woli (patrz Przyzywanie duchów).

Jeśli duch wygra pojedynek woli z niedoszłym panem, może próbować wyrwać się z przedmiotu. Próbę podejmuje testem Rzucania czarów wobec stopnia talentu Przywołanie ducha maga, który go pierwotnie uwięził. Duch ma karę do wyniku swojego testu, równą modyfikacji obniżającej jego Obronę Magiczną w pierwotnym teście uwięzienia.
Duch może się uwolnić również wówczas, gdy przedmiot zostaje zniszczony.

zasady/spetanie_ducha.txt · ostatnio zmienione: 2012/06/06 21:28 przez gerion
[unknown link type]Do góry
Magus RPG