Przedmioty Wzorca

ED3

Aby użyć przedmiotu wzorca podobnie jak w przypadku magicznych przedmiotów należy zdobyć wiedzę o prawdziwym wzorcu (Pattern Knowledge) ukrytą w tajnikach (Key Knowledge). Należy więc zdobyc jeden lub więcej przedmiotów wzorca osoby i zacząć je studiować. A nie jest prosto je zdobyć. Zwykle czynność taka może być ogromnym wyzwaniem w świecie magicznej myśli, gdzie wiele istot potrafi docenić moc przedmiotów wzorca.

Jest też wiadomym ( i fakt ten jesy wykorzystywany), że aby skorzystać z benefitów Przedmiotu Wzorca, ten który utkał do niego wątek musi ten przedmiot mieć w swym posiadaniu.

Prawdziwy wzorzec może mieć od 0 do 5 Przedmiotów Wzorca:

 • - pierwszy przedmiot wzorca, który tworzy się dla miejsca lub osoby, jest zawsze pomniejszym przedmiotem wzorca
 • - przedmiot znaczący może być utworzony tylko wtedy, gdy miejsce lub postać posiadają już pomniejszy przedmiot wzorca
 • - główny przedmiot wzorca może być stworzony tylko jeśli miejsce lub postać posiada znaczący przedmiot wzorca

Tajniki przedmiotów wzorca

W odróżnieniu od magicznych przedmiotów, Przedmiot Wzorca zawiera jedynie jeden Tajnik (Key Knowledge) o prawdziwym wzorcu. Relacja między Tajnikiem a prawdziwym wzorcem zwykle bazuje na typie Przedmiotu Wzorca jaki osoba/miejsce posiada. Pomniejszy przedmiot może zawierać tajnik związany ale nie koniecznie integralny z prawdziwym wzorcem osoby/istoty

Poza odkryciem wiedzy związanej z tajnikem, używający Przedmiotu Wzorca musi dodatkowo odkryć prawdę jaka się kryje w owej wiedzy i jej związek z prawdziwym wzorcem. Tajnik zwykle może być powiązany z następującymi obszarymi: - Imię powiązane z prawdziwym wzorcem - Spsób w jaki to Imię używało magii, było pod jej wpływem albo w inny sposób z nią współdziałało - Historię wydarzeń, zachowań lub działań powiązanych z magią,

Badanie Przedmiotów Wzorca

Podobnie jak w przypadku magicznych przedmiotów, jedynym talentem przydatnuym w tym przypadku jest Historia Przedmiotu:

 • Obrona magiczna pomniejszego przedmiotu wzorca 7-12
 • Obrona magiczna znaczącego przedmiotu wzorca 13-18
 • Obrona magiczna głównego przedmiotu wzorca 19+

Utkanie wątku do Przedmiotu Wzorca:

 • 1 poziom 100 PL
 • 2 poziom 200 PL
 • 3 poziom 300 PL
 • 4 poziom 500 PL
 • 5 poziom 800 PL
 • 6 poziom 1300 PL
 • 7 poziom 2100 PL
 • 8 poziom 3400 PL

Uwaga utkanie wątku do pomniejszego przedmiotu wzorca wymaga dużego (Good) sukcesu

Maksymalny poziom utkanych wątków
Pomniejsze - 5
Znaczące - 9
Główne - 15

Trudność tkania:
Poz 1 - 9 (15+)
Poz 2 - 11(17+)
Poz 3 - 13 (20+)
Poz 4 - 15 (23+)
Poz 5 - 16 (24+)

zasady/przedmioty_wzorca.txt · ostatnio zmienione: 2021/05/09 16:34 przez gerion
[unknown link type]Do góry
Magus RPG