Pozostałe zasady opcjonalne

Jakość przedmiotów
Uwzględniam zasady dotyczące przedmiotów, opisane na 433 str Players Compendium, dla wyrobów wysokiej i najwyższej jakości.

Rozwzorcowanie
Identycznie jak w 1 i 2 edycji. Amulety krwi i rytuały krwi powodują Rozwzorcowanie.

Talent Głosiciela
Poziom tego talentu zależy od zyskanych Punktów Wiary i jest ruchomy. Kiedy Głosiciel traci łaskę Pasji (Punkty Wiary) poziom jego talentu obniża się. I odwrotnie.

Pływanie
Rank+ Str. Również jako domyślny. Trzeba wykonać test Pływania vs Trudność (warunki wodne). Pływanie zużywa akcję ale sam test wykonuje się wówczas gdy zmienią się warunki wodne (zmieni się trudność) - albo gdy MG tak zdecyduje. Nieudany test - stoisz w miejscu lub prąd cię znosi. Przy pechu (Pathetic) postać tonie.
Wietrzniaki nigdy nie korzystają z Pływania jako umiejętności domyślnej (niewyuczonej - Deafult skill). Wietrzniaki i inne rasy (poza t'skrangiem) płyną z 1/2 normalnej prędkości.
Jeśli postać jest w zbroi lub nosi również tarczę - wszystkie kary do Inicjatywy ze zbroi/tarczy liczą się również do testów Pływania.

Tonięcie
Postać może wstrzymać oddech na czas Rund = wartość Wytrzymałości. T'skrang mają szczątkowe skrzela czas Minut = stopień Wytrzymałości. Jak zabraknie powietrza postać zaczyna dostawć obrażenia co rundę: Stopień 4 i potem +2 stopnie co rundę.
Postać która znajdzie się pod wodą i straci oddech, chcąc ponownie wypłynąć musi zrobić test Pływania ze zmodyfikowaną trudnością o ostatni stopień obrażeń.

zasady/pozostale_zasady.txt · ostatnio zmienione: 2021/11/11 18:03 przez gerion
[unknown link type]Do góry
Magus RPG