Języki

ED3

Zasada standard:
W procesie tworzenia postaci, gracz otrzymuje za podręcznikiem: „Starting characters assign two free Rank Points to the Speak Language skill, and one free Rank Point to the Read/Write Language skill.” Oznacza to, że za darmo, każdy adept powinien mieć 2 poziom języka mówionego (czyli 2 języki) i 1 poziom języka pisanego (zazwyczaj throalski). Oczywiście można podnieść poziom każdej z tych umiejętności inwestując punkt, z początkowej puli 8 pkt na umiejętności.

Zasada opcjonalna:
Każdy język to osobna umiejętność. Przy tej zasadzie nauka języków odbywa się na zasadach ogólnych dla umiejętności, nie ma potrzeby testowania, czy adept nauczył się umiejętności.
Każdy adept otrzymuje Język Throalski mówiony na poziomie 6, i swój rasowy na poziomie 5. A także Język Throalski pisany na poziomie 6.
Każdy język ma przyporządkowaną umiejętność czytania/pisania i mówienia. Opanowanie języka na poziomie 5 oznacza płynne mówienie i nie wymaga żadnych testów tej umiejętności, chyba że mamy jakiś przypadek szczególny.
Trudności wyznacza się na tym poziomie: proste zdania – 6, rozmowa z idiomami – 10, specjalne sformułowania - 13, konwersacja filozoficzna – 17. Talent Znajomość języka i Czytanie/Pisanie działa zasadach standardowych (poziom = 1 język).

ED Classic

Przyjmuję zasadę opcjonalną Classica, każdy język to osobna umiejętność. Przy tej zasadzie nauka języków odbywa się na zasadach ogólnych dla umiejętności, nie ma potrzeby testowania, czy adept nauczył się umiejętności.
Każdy język ma przyporządkowaną umiejętność czytania/pisania i mówienia. Opanowanie języka na poziomie 5 oznacza płynne mówienie i nie wymaga żadnych testów tej umiejętności, chyba że mamy jakiś przypadek szczególny.
Trudności wyznacza się na tym poziomie: proste zdania – 6, rozmowa z idiomami – 10, specjalne sformułowania - 13, konwersacja filozoficzna – 17. Talent Znajomość języka działa na starych zasadach z ED1 .

Każdy adept otrzymuje od razu na 1 Kręgu umiejętności językowe:
Język krasnoludów (Throalski) 6 poziom
Język rasowy 5 poziom
Pisanie/czytanie po Throalsku 6 poziom

zasady/jezyki.txt · ostatnio zmienione: 2014/09/14 20:58 przez gerion
[unknown link type]Do góry
Magus RPG