Handel

Handlowanie może być całkiem zabawnym elementem sesji, zwłaszcza, jeśli postacie nie mają umiejętności społecznych. Wówczas może się okazać, że zarabianie pieniędzy staje się kluczową sprawą.

1. Sprawdzenie dostępności przedmiotu

Jeśli klient chce nabyć jakąś rzecz/przedmiot - udaje się do kupca.
Kupiec testuje swą umiejętność Trading (rank+Charisma), zazwyczaj to 9(k8+k6). Trudność testu uzależniona jest od dwóch czynników - miejsca, w którym jest kram kupiecki i rodzaju przedmiotu (jego dostępności) jaki oczekuje klient.
Kupiec na miejskim targowisku - CHar 6+3 (9 - k8+k6) (Trading&Haggle)
Kupiec należący do gildii (wybrana grupa towarów) - Char 6+5 (11 k10+k8) (Trading&Haggle)
Kupiec-właściciel biznesów (Domy Handlowe, Wolne Kompanie, Faktorie handlowe) - CHar 7 + 6 (13 k12+k10)

2. Dostępność przedmiotów w handlu

Capital city - 5
City - 6
Town - 8
Village - 10

3. Wpływ wyniku na dostępność

Poor level - Everyday items
Average level - Average items
Good level - Unusual items
Excellent level - Rare items
Extraordinary level - V.Rare items

4. Zakup/sprzedaż

Jeśli pożądany przedmiot jest dostępny u kupca, wówczas dochodzi do targu. Każda ze stron wykonuje test Targowania się (talent lub skill) vs Obrona Społeczna drugiej strony. Udany test obniża/podnosi o 5% ceną towaru (od standardowej). Każda ze stron może wykonać tyle testów wobec drugiej, ile poziomów Talentu, bądź umiejętności posiada. Nieudany wynik testu kończy targowanie się, bez względu na ilość pozostałych prób. Adept może tylko raz dziennie użyć talentu/umiejętności wobec jednego kupca

Niektóre umiejętności mogą pomóc w dobiciu targu. Nastawienie większości kupców jest na poziomie „Neutral”. Tylko ci, którzy dobrze znają kupującego i są z nim w biznesowej komitywie od lat, mają poziom nastawienia „Friendly”.
Każdy, wyższy niż Neutral poziom nastawienia, gwarantuje przychylność kupca i obniżenie ceny o 5% nim dojdzie do targów.(maksymalnie do 15% przy nastawieniu Awestruck).

Używając talentów/umiejętności:
Pierwsze wrażenie możemy podnieść poziom nastawienia wyżej. Tylko jedyny raz, przy pierwszym kontakcie.

Podobnie rzecz się ma z umiejętnością/talentem: Prowadzenie rozmowy (Conversation). Należy tylko pamiętać, że u kupca będącego pod wpływem tego talentu/umiejętności nie można już w żaden sposób „poprawić” nastawienia, podczas trwania wrażenie z rozmowy.

Trwałe wrażenie (Lasting impresion) - adept może dodać poziom talentu do wyniku testów interakcji (na przykład wywierania wrażenia na kupcu), zgodnie z zasadami.

5. A co jak towaru brak?

Wówczas należy poprosić kupca o sprowadzenie towaru. Każdy dzień oczekiwania obniża o -1 trudność opisaną w pkt.2. Dotyczy to jednak przedmiotów z zakresu Everyday - Unusual. Przedmioty Rzadkie i Bardzo Rzadkie - trudność może być obniżona maksymalnie o -3, bez względu na wydłużony czas oczekiwania.

6. Przedmioty lepszej i wyjątkowej jakości

Przedmioty te zazwyczaj są wykonane z najlepszych materiałów i wyjątkowo zdobione. Mają wyższą cenę niż standard: lepsze x 3, wyjątkowe x 5. Ich posiadanie wiąże się ze specjalnymi bonusami - na przykład +1 lub +2 do testów interakcji. Zakup przedmiotów lepszej jakości poza ceną, nie ma wpływu na proces.

Przedmioty wyjątkowej jakości, mają podwyższony poziom dostępności (Average items = Unusual items itd)

Przykład

Throal/Królewski Bazar (dostępność przedmiotów = 5)

Adept chce zakupić amulet krwi - Pochłonięcia ciosu (Unusual item, 100 sr cost).

Udaje się na Królewski Bazar do wydzielonej części, gdzie kupcy handlują magicznym stuffem.

Zagadnięty kupiec przegląda dostępne towary (test Trading vs 5, wynik 8, co daje Average level, a więc dostępność przedmiotów codziennych - Everyday i Average).

Kupiec nie ma od ręki amuletu, proponuje jednak poczekać 3 dni (-3 trudność).

Upływają trzy dni, kupiec zamówił sobie to i owo (test Trading vs 2, wynik 8, co daje Excellent level). Posiada więc również towary o dostępności Rzadkiej.

Kupiec proponuje cenę (3 x test Haggle vs Soc.Def. adepta, 3 x sukces = +15%), 115 ss. Adept się targuje (test Haggle v Soc.Def. kupca, porażka) - niestety musi zaakceptować ofertę kupca. I tak czekał sporo czasu, jak na warunki w Throalu.

Darranis (dostępność przedmiotów = 8)

Adept chce sobie sprawić nowe narzędzia do rzeźbienia (craftsman tools, Average → Unusual, cost 25 ss x 5 → 125 ss), ale wyjątkowej jakości. Bogato zdobione srebrem, z ornamentami. Takie które zrobią wrażenie na osobach oglądających prace adepta. Udaje się więc do zakładu rzemieślniczego i zamawia ich wykonanie.

Rzemieślnik od razu podaje cenę, (3 x test Haggle vs Soc. Def. adepta, 2 x sukces = +10%), 138 sztuk srebra. Adept się targuje (test Haggle vs Soc. Def. rzemieślnika, 1 x sukces, -5% cena kupca), i cena spada do 130 sztuk srebra.

Rzemieślnik potrzebuje tygodnia na wykonanie narzędzi (obniżenie trudności -3).

Po tygodniu wykonuje test (Trading vs 5, wynik 9, co daje Good level, a więc dostępne Unusal items). Spędzony czas pozwolił mu wykonać te przepiękne narzędzia (dłuta, młoteczki, pilniki), bogato ornamentowane i zdobione półszlachetnymi kamieniami.

Adept, który się nimi posługuje podczas rytuałów powitania, może dodać +2 do wyników testów interakcji. Może dodać też +2 do wyniku testu Rzeźbienia, co ma wpływ na jakość jego pracy i ewentualną cenę, jeśli chce ten przedmiot sprzedać.

zasady/handel.txt · ostatnio zmienione: 2016/01/14 21:16 przez gerion
[unknown link type]Do góry
Magus RPG