Zasady przekuwania broni wątkowych i magicznych

W 2 edycji Earthdawn nie ma do tej pory wskazówek jak potraktować przekuwanie przez Zbrojmistrza broni i zbroi Wątkowych i Magicznych (miały byc opracowane w „Way of Will”, ale po tym jak LRGames odpuściło wydawanie linii ED i wygasła mu licencja w 2008 r., to nigdy to nie nastapi).
Dlatego sam, na potrzeby własnej gry opracowałem zasady domowe, bazując na informacjach z 1 edycji (Ścieżki Adeptów).

Mamy następujące rodzaje broni magicznych: legendarne, wątkowe i bronie będące przedmiotem wzorca (ED2:140).
Stopień trudność przekucia broni magicznych wyznacza ich Obrona Magiczna.

Bronie Legendarne (jak np. Miecz Kegla) - wymagany sukces Wyjątkowy

Bronie wątkowe, jeśli mają aktywny wątek (wpleciony) - sukces Ogromny
jeśli mają nieaktywny wątek (niewpleciony) - sukces Duży

Bronie - przedmioty wzorca:
Główny (aktywny) - sukces Wyjątkowy
Główny (nieaktywny) - sukces Ogromny

Znaczacy (aktywny) - sukces Ogromny
Znaczacy (nieaktywny) - sukces Duży

Pomniejszy (aktywny) - sukces Duży
Pomniejszy (nieaktywny) - sukces Przeciętny

Praca z bronią magiczną jest bardzo trudna i wymaga wielkiej wiedzy i deliktaności ze strony Zbrojmistrza, żeby własnym wzorcem nie zakłócił wzorca broni i wplecionych weń wątków. Dlatego też wyłącznie talentem Przekucie ostrza (zbroi) można ulepszyć magiczny ekwipunek wojenny.
Proces przekuwania trwa zgodnie z zasadami 2 edycji:
Adept Zbrojmistrz musi pracować przez 8 godzin (musi to uczynić w ciągu tygodnia pracy, nie dłużej) nad wzorcem broni magicznej (przekuwanie zbroi wymaga 40 godzin pracym nie dłużej niż w ciągu 1 miesiąca). Po ukończeniu pracy wykonuje test Przekucia Ostrza (Zbroi). Udany test (wymagania względem sukcesu podane wyżej), pozwala zwiększyć o 1 stopień obrażeń magicznej broni (o 1 wartość pancerza). W przypadku broni magicznych nie ma ograniczeń co do zwiększenia stopnia obrażeń (jak to jest przy broniach niemagicznych), sam proces przekuwania jest bardzo trudny i wymaga wielkich zdolności od Zbrojmistrza, zwykle moga to robić adepci, którzy osiągnęli co najmniej 5 krąg swej ścieżki .

Zgodnie z zasadami, magia ulepszająca przekutą broń (zbroję) utrzymuje się w przedmiocie przez liczbę miesięcy równą poziomowi talentu Przekucie Ostrza (Zbroi) adepta Zbrojmistrza.

W przypadku broni legendarnych każde niepowodzenie (Porażka) definitywnie niszczy wzorzec takiej broni i całą zawartą w niej magię.
Przy broniach wątkowych i przedmiotach wzorca dzieje się tak wyłącznie w przypadku pechowego rzutu (zasada jedynek).

Zasady dotyczące broni (zbroi) będących przedmiotami wzorca. Każda próba przekuwania ostrza/zbroi będącego przedmiotem wzorca, podnosi Obronę Magiczną tego przedmiotu, do określonego regułami maksimum.
I tak, Obrona Magiczna pomniejszego przedmiotu wzorca waha się w przedziale 7-12, znaczącego przedmiotu wzorca w przedziale 13-18, a głównego od 19 w górę.

Jeśli Zbrojmistrz przekuwał topór będący pomniejszym przedmiotem wzorca, krasnoluda-Wojownika, a obrona magiczna tej broni wynosiła 8, to po udanym przekuciu jej obrona zwiększy się do 9.
Jeśli obrona topora byłaby równa 12, wówczas każde kolejne przekucie nie miałoby wpływu na jej Magiczną Obronę. Chyba, że stałaby się potem znaczącym przedmiotem wzorca.

artykuly/przekuwanie_broni_magicznych_i_watkowych.txt · ostatnio zmienione: 2018/01/10 13:37 przez gerion
[unknown link type]Do góry
Magus RPG