Testy umiejętności Wiedza

ED3

Umiejętności wiedzy w zasadzie używa się w dwóch sytuacjach:

  • by określić czy postać wie o konkretnym fakcie (wymaga testu wiedzy na konkretny stopień trudności okreslony przez MG)
  • by okreslić jak wiele postać wie o wybranym zagadnieniu (testujemy wiedzę i osiągnięty poziom sukcesu oznacza zasób wiedzy o zagadnieniu.)

Wiedza postaci w danym momencie jest bardzo subiektywna, a nie constans, symuluje to zadziałanie pamięci (właściwy fakt we właściwym momencie) i umiejętność kojarzenia faktów.

W przypadku pierwszym - określanie czy postać wie o danym fakcie, MG najpierw decyduje o stopniu powiązania wybranej umiejętności z zagadnieniem (niezwiązana, słabo związana, związana mocno związana i specjalistyczna). I na tej podstawie wyznacza stopień trudności (odpowiednio: -, 12, 9, 7, 5).
Dalej wyznacza konieczny poziom sukcesu do uzyskania tej wiedzy (informacje ogólne - przeciętny, szczegółowe - duży, złożone - ogromny, niejasne - wyjątkowy.

Przypadek drugi - określenie posiadanej już wiedzy przez adpeta, wygląda praktycznie tak samo. Najpierw wybieramy umiejętność, decydując w jakim stopniu jest ona związana z zagadnieniem, a potem poziom osiągniętego sukcesu determinuje zasoby posiadanej wiedzy,

Przykład:
Zagadnieniem jest życie polityczne w Throalu, szczególnie wybór księcia Nedena.

Umiejętność wiedzy - Współczesna polityka Throalu.
To wiedza o życiu politycznym w Throalu, w czasach współczesnych. Doskonale informuje postać o zmianach jakie zachodzą w królestwie po obraniu księcia Nedena władcą. Wspomniana umiejętność będzie umiejętnością specjalistyczną.

Umiejętność wiedzy - Polityka Throalu.
Będzie umiejętnością mocno związaną z zagadnieniem, pokrywa szerszy obszar wiedzy, ale nadal zakreśla się w temacie. To nadal doskonałe źródło wiedzy o wyborze księcia Nedena na króla.

Umiejętność wiedzy - Polityka Barsawii, albo Historia Throalu.
To najczęstszy rodzaj umiejętności wiedzy pokrywający szeroki zakres zagadnień. Jest to typ umiejętności związanych z tematem. Nadal możemy się dowiedzieć wiele o wyborze Nedena i prowadzonej przez niego polityki.

Umiejętność wiedzy - Wojskowość Throalu.
Tym razem to słabo związana umiejętność z zagadnieniem współczesnej polityki i wyborów. Może postaci przekazać nieco faktów, gdyż Neden był długi czas w armii Throalu i jest to w jakiś sposób związane z tematyką.

Rodzaj uzyskanych informacji.

Informacje ogólne - wymagają przeciętnego poziomu sukcesu (np. przybliżona data i okoliczności wyboru Nedena na króla,

Informacje szczegółowe - wymagają dużego sukcesu (np. dokładny wiek Nedena i data wstąpienia na tron),

Informacje złożone - wymagają ogromnego sukcesu (np. postawa rodów szlacheckich wobec króla i ich zachowanie podczas koronacji)

Informacje niejawne - wymagają wyjątkowego sukcesu (np. reakcja matki króla na zachowanie rodów szlacheckich)

Tabela wyników (wymagany wynik rzutu koścmi podczas testu danej wiedzy, żeby zdobyć informacje właściwego poziomu):

Rodzaj wiedzyOgólneSzczegółoweZłożoneNiejawne
Specjalistyczna5-78-1011-1314+
Mocno związana7-1011-1415-1819+
Związana9-1415-1718-2122+
Słabo związana12-1718-2223-2627+
ED Classic

Każda postać w świecie ED dysponuje określoną wiedzą o świecie. Podobnie adepci - bohaterowie graczy. Umiejętność wiedza, może dotyczyć praktycznie każdego aspektu ze świata Earthdawna. Przeprowadzane podczas gry testy tej umiejętności, pomagają bohaterom niejako „przypomnieć” sobie znane informacje na wybrany temat, co w efekcie pomaga podejmować stosowne decyzje co do przyszłych działań.

Nie zawsze posiadana wiedza obejmuje szczegółowo badany aspekt. Wyróżniamy 5 „poziomów” odniesienia posiadanej wiedzy, do badanego zagadnienie:

Wiedza niezwiązana z tematem
Bohater nie dysponuje żadnym rodzajem wiedzy powiązanym z badanym zagadnieniem.

Wiedza ogólna
Taki rodzaj wiedzy może w sposób ogólnikowy odpowiadać na bardzo wiele pytań dotyczących bardzo wielu tematów. Trudno ją zastosować do konkretnych przypadków i oczekiwać odpowiedzi na szczegółowe pytania.
Przykładami umiejętności wiedzy tego typu są : Historia Barsawii, Historia Thery, Wiedza o Pogromie, Historia Pogromu, Legendy i Bohaterowie, Legendy i wiedza, Wiedza o magii, Teoria magii, Geografia Barsawii itp.

Bohater musi uzyskać Wyjątkowy sukces używając tak ogólnej wiedzy, w teście umiejętności. Stopień trudności zależy od szczegółowości pożądanej wiedzy (patrz niżej).

Wiedza luźno związana z tematem

Bohater, który opanował dziedzinę wiedzy luźno związaną z tematem, być może byłby w stanie odpowiedzieć na interesujące go pytanie, ale powiązanie faktów przychodzi mu z trudnością. Posiadanie takiej wiedzy, która w pewien sposób dotyczy badanego tematu (bliżej niż ogólna wiedza), obniża poziom sukcesu do Ogromnego. Posiadając bardziej zawężoną wiedzę (np. Wiedza rasowa, wiedza o duchach, wiedza o Horrorach, o wojsku therańskim, o danej Dyscyplinie, o minerałach, o drewnie itp), bohater może próbować uzyskać informacje bardziej szczegółowe.

Wiedza ściśle związana z tematem

Do tej kategorii zaliczamy dziedziny wiedzy odnoszące się bezpośrednio do sytuacji w jakiej znalazł się bohater. Ta wiedza pokrywa w odpowiednim stopniu badane zagadnienie. Posiadanie wiedzy zawężonej (np. wiedza o duchach z przykładu wyżej), może ułatwić uzyskanie informacji bardziej szczegółowych (np. o ogólnym charakterze mocy duchów), a wymagany poziom sukcesu, to Duży.

Wiedza specjalistyczna

Ten rodzaj wiedzy idealnie trafia w aktualne potrzeby bohatera. Posiadając dokładną wiedzę tematyczną, postać jest w stanie odpowiedzieć na szereg szczegółowych pytań dotyczących tematu. Takimi rodzajami wiedzy mogą być: Taktyka militarna Thery (piechota), albo Rośliny zielne (Dżungla Liaj). Posiadając tak dokładną wiedzę, bohater musi osiągnąć zaledwie Przeciętny poziom sukcesu w teście.

Wyznaczanie poziomu trudności w testach wiedzy

Poziom trudności w tych testach jest uzależniony od rodzaju i szczegółowości informacji, jakie chcemy uzyskać. Test wiedzy odzwierciedla kojarzenie faktów, sprawność pamięci i wyciągnie wniosków z posiadanej wiedzy.

Informacje ogólne - trudność 5
Informacje szczegółowe - trudność 7
Informacje drobiazgowe i złożone - trudność 9
Informacje niejasne, trudne do wychwycenia- trudność 11

Tabela wyników:

Rodzaj wiedzyInf. ogólneInf. szczegółoweInf. złożoneInf.niejasne
Specjalistyczna5-87-119-1311-16
Ściśle związana9-1012-1414-1717-20
Luźno związana11-1315-1818-2121-14
Ogólna14+19+22+25+
zasady/testy_wiedzy.txt · ostatnio zmienione: 2014/09/18 20:52 przez gerion
[unknown link type]Do góry
Magus RPG