Punkty Legend

Za sesje, z 04.02
Pula legend: III - 200-500 (350), Suma PL za jedną sesję: III - 800 - 2000 (1400)

1 spełnienie celów sesji (do 1 maksymalnej)
2 Konflikty (do 1 maksymalnej)
3 Zdobycie magicznych skarbów (do 1 maksymalnej)
4 indywidualne czyny (do 1 średniej)
5 odgrywanie (do 1 średniej)
6 Spełnienie celów przygody (na końcu)

Cele sesji:
Zbieranie informacji - 300 PL

Konflikty:
Brak

Indywidualne czyny:
Dhali - opracowanie mapy - 150 PL

Odgrywanie: 300 PL

Łącznie:
Wszyscy po 600 PL, Dhali ekstra +150

Dhali Karma: +4 (rytuał)

Wydatki:
Arket: 250ss na siekierę - brak gotówki, zobowiązanie w ciągu 5 dni.

Dhali:
15 ss - navigation charts
70 ss - sekstans Shantayi

Kiro: 1 zł - datek w Olzimie Garlen.
Medykamenty - 1 - Wershalija

Razem:
kolejka brandy dla drużyny adeptów (i dla siebie),6 x 3ss = 18 łącznie

Gort, Arket:
obiad i piwo w Karczmie Gildii - po 9ss

Gort:
datek dla Garlen - 5 ss

raport/raport20150204.txt · ostatnio zmienione: 2015/02/27 15:42 przez gerion
[unknown link type]Do góry
Magus RPG