Dwudyscyplinarność

Zasady ogólne:
Adept musi poznać wszystkie talenty z I Kręgu i podnieść je na poziom 1 (nie dotyczy to tych które już zna, np Wytrzymałość czy Rytuału Karmicznego). Ta zasada dotyczy wszystkich talentów dyscyplinarnych. Talenty opcjonalne może podnieść w dowolnym momencie później.

Koszt zakupu talentów na Poziomie 1, jest zależny od Kręgu pierwszej Dyscypliny (lub najniższego kręgu Dyscypliny, jeśli adept ma już ich więcej niż jedna). Jeśli jest to druga Dyscyplina, a adept jest na Kręgu VII, to koszt każdego nowego talentu na poziomie 1 wyniesie 200 PL.

Talenty opcjonalne

Talenty Opcjonalne dostepne dla kilku Dyscyplin są traktowane w inny sposób:

Jeśli adept już nauczył się Talentu Opcjonalnego dla swej Dyscypliny, poniósł koszt w PL zgodny dla pierwszej Dyscypliny. Ten talent zajmuje już slot talentów dyscyplinarnych dla pierwszej Dyscypliny i nie może być ponownie „nabyty” choćby dla drugiej (kolejnej) Dyscypliny był dostępny na niższym kręgu.

Jeśli nabyty Talent Opcjonalny okazuje się być Talentem Dyscyplinarnym dla drugiej (kolejnej) Dyscypliny, to od chwili gdy adept kwalifikuje się by nauczyć się tego talentu dla nowej Dyscypliny, odtąd wylicza koszty PL zgodnie z kosztami obowiązującymi dla drugiej Dyscypliny.

Od chwili gdy taki Talent Opcjonalny stanie się Talentem Dyscyplinarnym nowej Dyscypliny, „uwalnia” on niejako slot na Talent Opcjonalny pierwszej Dyscypliny i adept może wybrać dowolny dostępny Talent Opcjonalny by ten slot wypełnić.

Kiro - Czarodziej:

Krąg 1 (talenty z kręgów 1-4 Czarodzieja kosztują jak talenty kręgu 5-8 MŻ) Uwagi:
Spojrzenie Astralne - to szczególny talent Wietrzniaków. Tu zyskuje dyscyplinarność Czarodzieja (+Karma), ale nadal koszty będą liczone jak dla zwykłego talentu Wietrzniaka
Rytuał Karmiczny Czarodzieja - poz.0 - brany pod uwagę jest Rytuał Karmiczny MŻ
Czytanie / Pisanie Znaków Magicznych - jak wyżej
Rzucanie Czarów - jak wyżej
Matryca A - jak wyżej, można w niej umieszczać zaklęcia Czarodzieja i MŻ
Tkanie Wątków Czarodzieja - talent Czarodzieja (koszty jak 5-8 MŻ)

Krąg 2 (talenty z kręgów 1-4 Czarodzieja kosztują jak talenty kręgu 5-8 MŻ) Uwagi:
Czytanie Pisanie - był opcjonalnym talentem MŻ (IV Krąg) 6 poz - został przeniesiony jako Dyscyplinarny Czarodzieja uwalniając opcjonalny slot MŻ- odtąd musi być rozwijany jako Dyscyplinarny Czarodzieja.
Poznanie Stworzenia - talent Czarodzieja (koszty jak 5-8 MŻ)
Znajomość Języka - talent Czarodzieja (koszty jak 5-8 MŻ)

Krąg 3 (talenty z kręgów 1-4 Czarodzieja kosztują jak talenty kręgu 5-8 MŻ) Uwagi:

Zapamiętanie tekstu - talent dyscyplinarny Czarodzieja (koszty jak 5-8 MŻ)
Prowadzenie rozmowy - talent opcjonalny Czarodzieja (koszty jak 5-8 MŻ)

kiro/dwudyscyplinarnosc.txt · ostatnio zmienione: 2021/05/09 19:13 przez gerion
[unknown link type]Do góry
Magus RPG